คำศัพท์ Spelling Bee ระดับมัธมศึกษา ชุดที่ 2

คำศัพท์ Spelling Bee

คำศัพท์ spelling bee ระดับมัธยมศึกษาชุดที่ 2 ครับ ทั้งหมด 69 คำ ที่บอกว่าเป็นคำศัพท์ระดับมัธยมเพราะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยาวนั่นเองครับ แต่จริงๆแล้วคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะพบเห็นได้ทั่วๆนั่นเองครับ ไม่ได้ขุดคุ้ยคำศัพท์ที่อยู่ในกรุ ที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ประการใด

ดาวน์โหลดคำศัพท์ Spelling Bee

 ตัวอย่างคำศัพท์

1 allergy แอ๊ลเลอะจิ โรคภูมิแพ้
2 accident แอ๊คซิเดินท อุบัติเหตุ
3 barbecue บ๊าบิคิว เนื้อย่าง
4 basketball บ๊าสกิทบอล บาสเกตบอล
5 battery แบ็ทเทอะริ แบตเตอรี่
6 butterfly บัทเทอะฟลาย ผีเสื้อ
7 calendar แค๊เลินดะ ปฏิทิน
8 comedy ค็อมเมอะดิ หนังตลก
9 concentrate ค็อนเซ็นเทรด ตั้งใจ
10 container ค็อนเท๊นเนอะ กล่องบรรจุ
11 crocodile คร็อคคะไดล์ จระเข้
12 dangerous เด๊นเจอะเริส อันตราย
13 decorate เด็คคะเรท ประดับ
14 detective ดิเท็คทิฝ นักสืบ
15 difficult ดิ๊ฟฟิเคิลท ยาก
16 exercise เอ็กเซอะไซส ฝึกหัด
17 factory แฟ็คทะริ โรงงาน
18 gravity แกร๊วิทิ แรงโน้มถ่วง
19 happily แฮ๊พพิลิ อย่างเป็นสุข
20 happiness แฮ๊พพิเน็ส ความสุข
21 however ฮาวเอ๊ฝเฝอะ อย่างไรก็ตาม
22 imagine อิมแม๊จิน จินตนาการ
23 important อิมพ๊อเทินท สำคัญ
24 injury อิ๊นเจอะริ การบาดเจ็บ
25 instantly อิ๊นสตันลิ อย่างทันใด
26 inventor อินเว็นเทอะ นักประดิษฐ์
27 library ไล๊บริริ ห้องสมุด
28 location โลเค๊เชิน ตำแหน่งที่ตั้ง
29 majesty แม็เจ็สติ ความสง่า
30 manager แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 73

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *