คําเชื่อม ภาษาอังกฤษ (conjunctions) อธิบายการใช้คําเชื่อมประโยคง่ายๆ

คําเชื่อม ภาษาอังกฤษ มันก็คล้ายกับคำเชื่อมของไทยนั่นแหละ เป็นคำเชื่อมประโยคต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประโยคดูสลับซับซ้อนมากขึ้น ชื่อเรียกของมันก็คือ conjunction แปลว่า “คำสันธาน” หรือ Linking Words (คำเชื่อม)

คำเชื่อม ภาษาอังกฤษ

◊ conjunction คืออะไร นำมาใช้ยังไง

ลองดูประโยคที่ไม่มีคำเชื่อนะครับ ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าไม่มีคำเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน

 • ผมชอบแมว
 • ผมชอบหมา
 • ผมไม่ชอบลิง

ประโยคที่ได้มันเป็นอย่างที่เห็นนะครับ เหมือนเด็กอนุบาลศูนย์เขียนเรียงความเลย ทีนี้ลองเอาคำเชื่อมมาใช้เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันดูนะครับ

 • ผมชอบแมวและหมา แต่ผมไม่ชอบลิง

เป็นอย่างไรบ้างครับ จะเห็นว่าคําเชื่อมจะช่วยให้ประโยคเดี่ยว รวมตัวกันได้เป็นประโยคยาวๆ และดูดึขึ้นมาทันที

◊ คำเชื่อมประโยคมีอะไรบ้าง

conjunction สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ

 1. Coordinating conjunctions
 2. Subordinating Conjunctions
 3. Correlative Conjunctions

♦ หลักการใช้ Coordinating conjunctions

คำเชื่อมชนิดนี้ จะเป็นการเชื่อมประโยคที่มีน้ำหนักเท่ากัน เข้าด้วยกัน คำเชื่อมมีอยู่ด้วยกันดังนี้คือ FAN BOYS = for, andnorbutor, yet, so

ตัวอย่างประโยค

For – แปลว่า เพราะว่า
They chat on Facebook or Line, for it’s easy. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค หรือไม่ก็ไลน์ เพราะว่ามันง่าย

And – แปลว่า และ เชื่อมประโยคไปในแนวเดียวกัน
They chat on Facebook, and they chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค และพวกเขาแชททางไลน์

Nor – แปลว่า ไม่ทั้งสอง
They chat on Facebook, nor they chat on Line. พวกเขาไม่แชททั้งทางเฟสบุ๊ค ไม่แชททั้งทางไลน์

But – แปลว่า แต่
They chat on Facebook, but they don’t chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค แต่พวกเขาไม่แชททางไลน์

Or – แปลว่า หรือ
They chat on Facebook, or they chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค หรือไม่ก็พวกเขาแชททางไลน์

Yet – แปลว่า แต่
They chat on Facebook, yet they don’t chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค แต่พวกเขาไม่แชททางไลน์

So – แปลว่า ดังนั้น
They chat on Facebook, so they don’t chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค ดังนั้นพวกเขาไม่แชททางไลน์

♦ หลักการใช้ Subordinating Conjunctions

คำเชื่อมชนิดนี้ จะเป็นการเชื่อมประโยครองกับประโยคหลัก เข้าด้วยกัน ประโยครองคือประโยคที่สื่อความหมายไม่สมบูรณ์ คำเชื่อมที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่

after หลังจาก
although แม้ว่า
as เพราะว่า
as far as เท่าที่
as if ราวกับว่า
as long as ตราบใดที่
as soon as ทันทีที่
as though ราวกับว่า
because เพราะว่า
before ก่อน
even if/ even though แม้ว่า
if ถ้า
in order that เพื่อว่า
since เพราะว่า
so that เพื่อว่า
than กว่า
though แม้ว่า
unless เว้นเสียแต่ว่า
until จนกระทั่ง
when เมื่อ
whenever เมื่อใดก็ตาม
where ที่ซึ่ง
whereas ขณะที่
wherever ที่ใดก็ตาม
which ที่
who ผู้ที่
while ในขณะที่

อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวเชื่อมนี้จะเป็นการเชื่อมประโยครองกับประโยคหลักเข้าด้วยกัน ดังนั้นให้สังเกตุดีๆ ถ้าเป็นประโยครองจะตามหลังด้วยคำเชื่อมดังกล่าว ในขณะที่ประโยคหลักไม่ต้องใช้คำเหล่านี้

ตัวอย่างประโยค

I can do everything for you because I love you.
ฉันทำให้เธอได้ทุกอย่าง เพราะว่าฉันรักเธอ

He will go homes after he finishes his work.
เขาจะกลับบ้าน หลังจากเขาทำงานเสร็จ

We take a bath before we eat breakfast.
พวกเราอาบน้ำก่อนพวกเรากินข้าวเช้า

We will eat dinner as soon as dad gets home.
พวกเราจะกินข้าว ทันทีที่พ่อมาถึง

I will love you as long as you love me.
ฉันจะรักคุณ ตราบใดที่คุณรักฉัน

He is running as if a lion is chasing him.
เขาวิ่งราวกับว่า มีสิงโตกำลังไล่ล่าเขาอยู่

She drinks water when she is thirsty only.
หล่อนกินน้ำเมื่อหล่อนกระหายเท่านั้น

This is the house where we were born.
นี่คือบ้าน ที่ซึ่งเราถือกำเนิด

♦ หลักการใช้ Correlative Conjunctions

คำเชื่อมชนิดนี้คล้ายๆกับ Coordinating conjunctions ซึ่งเป็นการเชื่อมประโยคที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน แต่คำเชื่อมนี้จะมาเป็นแพ็คคู่ คำเชื่อมชนิดนี้ได้แก่

 • as…as แปลว่า ….เท่ากับ…..
 • both…and แปลว่า ทั้ง…..และ…..
 • either…or แปล่า ไม่….ก็…
 • neither…nor แปลว่า ไม่ทั้ง…….ไม่ทั้ง…….
 • just as…so  แปลว่า …..เหมือนกับที่…..
 • not only…but (also) แปลว่า ไม่เพียงแค่…..แต่ยัง….(อีกด้วย)
 • no sooner…than   ยังไม่ทันที่……ก็…..
 • rather…than …….ดีกว่า….
 • whether…or แปลว่า ว่า…..หรือ….
 • the…the  แปลว่า ยิ่ง…..ยิ่ง….

ตัวอย่างประโยค

She is as tall as me.
หล่อนสูงเท่ากับฉัน

She is both beautiful and nice.
หล่อนทั้งสวยและนิสัยดี

Either John or Jane must go home now.
ไม่จอห์ก็เจนต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้

He is not only kind but also clever.
เขาไม่เพียงแค่ใจดี แต่ยังฉลาดอีกด้วย

The more you give, the more you get.
ยิ่งคุณให้ คุณยิ่งได้

การเรียนรู้คําเชื่อมภาษาอังกฤษ เป็นการเรียนเพื่อเน้นไปที่การเขียน มากกว่านะครับ เพราะภาษาพูดคงไม่ได้ใช้คำศัพท์สละสลวยกันสักเท่าไหร่ แต่มีคำเชื่อมง่ายๆบางตัวที่เรารู้จักแล้วก็มีใช่ไหมครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 633

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *