คำ วลี และประโยคคืออะไร มาดูตัวอย่างของคำ วลีและประโยคให้หายข้องใจกันเสียที

คำ วลี และประโยค คืออะไร ในภาษาอังกฤษ เราจะมาเรียนรู้ความหมาย และตัวอย่างของคำ วลี และประโยคให้เข้าใจกันเสียทีนะครับ…

คำ วลี ประโยค คืออะไร

คำ วลี ประโยค คืออะไร

คำคืออะไร

คำ คือ คำศัพท์ ทั้ง 8 ชนิด จาก parts of speech เช่น

boy, dog, cat, man, woman, car, train, pen …

I, you, he, she, it, we, they…

big, small, tall, short, fat, thin…

slowly, fast…

go, come, eat, drink, walk, swim…

วลีคืออะไร

วลี คือ กลุ่มของคำทั้ง 8 ชนิด มารวมกัน แต่ยังไม่สื่อความหมายชัดเจน เช่น

a tall boy เด็กชายตัวสูงคนหนึ่ง

a short man ผู้ชายตัวเตี้ยคนหนึ่ง

on the table บนโต๊ะ

in the dark room ในห้องมืดๆห้องหนึ่ง

ที่บอกว่ายังสื่อความหมายไม่ชัดเจนก็คือว่า เราไม่รู้ว่าเด็กชายตัวสูงคนนั้น ทำอะไร เป็นต้น

ประโยคคืออะไร

ประโยค คือ กลุ่มของคำทั้ง 8 ชนิดมารวมกัน และสื่อความหมายให้รู้ชัดเจน

ประโยคจะประกอบด้วย

  • ประธาน + กริยา  หรือ
  • ประธาน + กริยา + กรรม

ประโยคที่ไม่ต้องมีกรรม

บางประโยคไม่ต้องมีกรรมนั้นขึ้นอยู่กับกริยาว่าต้องการกรรมหรือไม่ เช่น

A boy runs. เด็กชายคนหนึ่งวิ่ง ประโยคนี้ไม่ต้องการกรรม

Birds fly. นกหลายๆตัว บิน  ประโยคนี้ก็ไม่ต้องการกรรมเพราะแค่พูดว่า นกบินก็สื่อความได้แล้ว

Birds fly in the sky. นกหลายๆตัว บิน ใน ท้องฟ้า คำว่า in the sky ไม่ใช่กรรมนะครับ เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมให้รู้ว่า นกบินที่ไหน

มีคำกริยาหลายตัวที่ไม่ต้องการกรรม เช่น walk, run, swim, sit, stand, sleep….

ประโยคที่ต้องมีกรรม

บางประโยคถ้าไม่มีกรรม จะไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน จึงต้องมีกรรมมารับ ซึ่งขึ้นอยู่กับคำกริยาอีกเช่นเคย เช่น

A boy eats. เด็กชาย กิน ประโยคนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์ เพราะจะมีคำถามถามต่ออีกว่า อ้าวแล้วกินอะไรกัน

A boy eats a banana. เด็กชาย กิน กล้วยหนึ่งผล ที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แหละ

คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ เช่น buy, do, get, give, take, clean, love…

แต่มีประโยคชนิดหนึ่งที่มีแค่คำกริยา ไม่ต้องมีประธานเลยคือ ประโยคำสั่ง เช่น

Sit down. นั่งลง

Stand up. ยืนขึ้น

Come here. มานี่

Go there. ไปโน่น

ความจริงแล้วประธานก็มีนะครับ คือคำว่า you แต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ

คงเข้าใจแล้วนะครับ ว่า คำ วลี และ ประโยค  คืออะไร และองค์ประกอบของประโยคมีอะไรบ้าง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 383

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “คำ วลี และประโยคคืออะไร มาดูตัวอย่างของคำ วลีและประโยคให้หายข้องใจกันเสียที

  1. Wanlaya Viriyaworachai says:

    สนใจมากมายค่ะ..สำหรับการฝึก.ภาษาอังกฤษ
    ขอบคุณนะคะ..ที่มี.สื่อการเรียนรู้ที่ดีๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *