Menu

คุณอาศัยอยู่แถวไหน Where do you live? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Where do you live” อ่านว่า แว ดู ยู ลิฝ แปลว่า คุณอาศัยอยู่แถวไหน คำถามนี้ประมาณว่า บ้านของคุณอยู่แถวไหน ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานที่สำคัญๆอะไรที่เป็นที่รู้จักกันดี

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *