คำนามภาษาอังกฤษ (Nouns) คำนามพื้นฐาน 95 คำเบื้องต้น (Dolch Word Nouns)

คำนามภาษาอังกฤษ คืออะไร : คำนามภาษาอังกฤษ คือ Nouns อ่านว่า นาวส์ หมายถึง คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ แต่ในพื้นฐาน เราจะเรียนรู้ในระดับแค่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เท่านั้น ไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับ

คำนามภาษาอังกฤษ

เนื้อหาคำนามภาษาอังกฤษ

 • คำนามคืออะไร
 • นามเอกพจน์ พหูพจน์ คืออะไร
 • นามนับได้ นับไม่ได้คืออะไร
 • คำนามเบื้องต้น 95 คำ

♦ คำนาม คือ อะไร ?

ลองมองไปรอบ ๆ ตัวเราดูครับ สิ่งที่เราเห็น และจับต้องได้ทั้งหมด เขาเรียกว่าคำนาม เช่น

 • dog ดอก หมา
 • pen เพ็น ปากกา
 • boy บอย เด็กชาย
 • school  สกูล  โรงเรียน

สรุปแล้ว  คำนามคือ คำที่ใช้แทนคน  สัตว์  สิ่งของ และสถานที่ 

♦ นามเอกพจน์ พหูพจน์ คืออะไร

นามเอกพจน์ (singular) คือ  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว

 • คนเดียว  เช่น  a woman, a boy
 • ตัวเดียว  เช่น  a cat, a dog, a pig
 • อันเดียว  เช่น  an apple, a car,  a pen
 • สถานที่เดียว  เช่น  a shop, a town

นามพหูพจน์ (plural) คือ  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป

 • หลายคน เช่น   women, boys
 • หลายตัว เช่น  cats, dogs, pigs
 • หลายอัน เช่น  apples, cars,  pens
 • หลายสถานที่ เช่น  shops, towns

 เรียนรู้เพิ่มเติม การเปลี่ยนนามให้เป็นพูหพจน์ ⇒ เปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์  ⇐

♦ นามนับได้ นับไม่ได้คืออะไร

 • นามนับได้คือนามที่นับได้เป็นตัว คน อัน จะคนเดียว ตัวเดียว หรือ หลายคน หลายตัวก็ได้ เช่น    a woman, a boy, a cat, a dog, a pig, an apple, a car,  a pen, a shop, a town, women, boys, cats, dogs, pigs,  apples, cars,  pens, shops, towns
 • นามนับไม่ได้คือนามที่ไม่สามารถนับได้เป็นตัว คน อัน ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลว เช่น  oil, soap, water, tea, coffee

 เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ หลักการคร่าวๆของนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐

 เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ ข้อสังเกตุของนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐

♦ คำนามเบื้องต้น 95 คำ

จำนวน 95 คำ คำนามเหล่านี้ถือว่าเป็นคำ Dolch Sight Words นะครับ นั่นคือเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเห็นแล้วสามารถอ่านได้เลยโดยไม่ต้องสะกดคำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้คำศัพท์แนวฝรั่งนั่นเอง มาดูกันเลยว่า 95 คำที่ว่ามีอะไรกันบ้าง

 คลิกดาวน์โหลดภาพคำศัพท์คำนามพื้นฐาน 95 คำ

1 apple แอ๊พเพิล แอปเปิล
2 baby เบ๊บิ ทารก
3 back แบ็ค ข้างหลัง
4 ball บอล ลูกบอล
5 bear แบ หมี
6 bed เบด เตียงนอน
7 bell เบ็ล กระดิ่ง
8 bird เบิด นก
9 birthday เบิธเด วันเกิด
10 boat โบท เรือ
11 box บ๊อกซ กล่อง
12 boy บอย เด็กผู้ชาย
13 bread เบรด ขนมปัง
14 brother บรัดเดอะ พี่ชายหรือน้องชาย
15 cake เค๊ก เค้ก
16 car คา รถยนต์
17 cat แค็ท แมว
18 chair แช เก้าอี้
19 chicken ชิ๊คเคิน ไก่
20 children ชิ๊ลเดริน เด็กๆ
21 Christmas คริสเมิส คริสต์มาส
22 coat โคท เสื้อคลุม
23 corn คอน ข้าวโพด
24 cow คาว วัว
25 day เด วัน
26 dog ดอก สุนัข
27 doll ดอล ตุ๊กตา
28 door ดอ ประตู
29 duck ดัค เป็ด
30 egg เอก ไข่
31 eye อาย ตา
32 farm ฟาม ฟาร์ม
33 farmer ฟ๊ามเมอะ เกษตรกร
34 father ฟ๊าเธอะ พ่อ
35 feet ฟีท เท้า
36 fire ไฟ๊เยอะ ไฟ
37 fish ฟิช ปลา
38 floor ฟลอ พื้น
39 flower เฟล๊าเวอะ ดอกไม้
40 game เกม เกม
41 garden ก๊าเดิน สวน
42 girl เกิล เด็กผู้หญิง
43 good-bye กุ๊ดบาย ลาก่อน
44 grass กราส หญ้า
45 ground กเราด พื้นดิน
46 hand แฮนด มือ
47 head เฮด หัว
48 hill ฮิล เนินเขา
49 home โฮม บ้าน
50 horse ฮอส ม้า
51 house เฮาส บ้าน
52 kitty คิ๊ททิ ลูกแมว
53 leg เลก ขา
54 letter เล็ทเทอะ จดหมาย
55 man แมน ผู้ชาย
56 men เม็น ผู้ชายหลายคน
57 milk มิลค น้ำนม
58 money มั๊นนิ เงิน
59 morning ม๊อนิง ตอนเช้า
60 mother มั๊ธเธอะ แม่
61 name เนม ชื่อ
62 nest เน็สท รังนก
63 night ไนท กลางคืน
64 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
65 party พ๊าทิ งานเลี้ยง
66 picture พิคเชอะ รูปภาพ
67 pig พิก หมู
68 rabbit แร๊บบิท กระต่าย
69 rain เรน ฝน
70 ring ริง แหวน
71 robin ร๊อบบิน นกกางเขน
72 Santa Claus แซ๊นทะคลอส ซานตาคลอส
73 school สกูล โรงเรียน
74 seed ซีด เมล็ดพืช
75 sheep ชีพ แกะ
76 shoe ชู รองเท้า
77 sister ซิสเตอะ พี่สาว
78 snow สโน หิมะ
79 song ซ็อง เพลง
80 squirrel สเคว๊อเริล กระรอก
81 stick สติค แท่งไม้
82 street สตรีท ถนน
83 sun ซัน พระอาทิตย์
84 table เท๊เบิล โต๊ะ
85 thing ธิง สิ่งของ
86 time ไทม เวลา
87 top ท๊อพ ลูกข่าง
88 toy ทอย ของเล่น
89 tree ทรี ต้นไม้
90 watch ว็อทช นาฬิกาข้อมือ
91 water ว๊อเทอะ น้ำ
92 way เว ทาง
93 wind วินด ลม
94 window วินโด หน้าต่าง
95 wood วูด ไม้

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 560

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *