คําบุพบท ภาษาอังกฤษ (Prepositions) พร้อมคำแปลและตัวอย่างประโยค

คําบุพบท ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมีหลักการใช้เหมือนกันนะครับ คือ ใช้เชื่อมคำต่อคำ จะเป็นคำชนิดไหนก็ได้ใน parts of speech เพื่อบอกความสัมพันธ์ของคำ เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำบุพบทที่ใช้กันบ่อยๆพร้อมตัวอย่างประโยคนะครับ

คำบุรพบทภาษาอังกฤษ

คําบุพบท ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำบุพบท หรือ บุรพบท คือคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ มักจะอยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา ก็ได้ เพื่อบอกสถานที่ เวลา ทิศทาง เป็นต้น คำที่รู้จักและคุ้นกันดี คือ in on at (ใน บน ที่)

คำบุพบทต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้กันบ่อยๆ จะว่าเป็นคำพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้และจดจำให้ได้ก้ไม่ผิดนะ

 • About—อ่านว่า เออะเบ๊า แปลว่า เกี่ยวกับ, รอบๆ หรือ ทั่ว
  This book is about love. หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรัก
  The dog is running about the room. หมากำลังวิ่งทั่วห้อง
 • Above—อ่านว่า เออะเบิ๊ฝ แปลว่า เหนือ, เกิน
  There’s a spider above the bed. มีแมงมุมตัวหนึ่งอยู่เหนือเตียง
  This toy is for children above 10. ของเล่นชิ้นนี้สำหรับเด็กอายุเกิน 10 ปี
 • Across—ข้าม, ตรงกันข้าม
  The boy is walking across the street. เด็กชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน
  My house is across the road. บ้านของฉันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนน
 • After—หลัง, หลังจาก
  Do you believe in life after death? คุณชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือเปล่า
  She eats breakfast after she takes a bath. หล่อนกินอาหารเช้าหลังจากหล่อนอาบน้ำ
 • Against—ต่อต้าน, คัดค้าน, ต้าน, พิง
  Most people voted against the new dam. คนส่วนมากโหวตคัดค้านเขื่อนแห่งใหม่
  We’re cycling against the wind. พวกเรากำลังปั่นจักรยานต้านลม
  He’s leaning agianst the wall. เขากำลังลังเอนพิงกำแพง
 • Along—ไปตาม
  They’re walking along the beach. พวกเขากำลังเดินไปตามชายหาด
 • Amid(st)—ในท่ามกลาง
  We are camping in the forest amd the tall trees. พวกเราตั้งแคมป์ในป่าท่ามกลางต้นไม้สูง
 • Among— ในท่ามกลาง
  The little kids are standing among the crowd. เด็กตัวเล็กกำลังยืนอยู่ในท่ามกลางฝูงชน
 • Around—รอบๆ
  The earth goes around the sun. โลกไป(หมุน)รอบดวงอาทิตย์
  The kids are sitting around the teacher. เด็กนั่งล้อมรอบครู
 • At— ที่, เวลา, มาที่, ไปที่, ในเรื่อง
  She’s at home. หล่อนอยู่ที่บ้าน
  I get up at six o’clock. ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา
  She’s looking at me. หล่อนกำลังมองมาที่ฉัน
  Sam is pointing at the lion. แซมกำลังชี้ไปที่สิงโต
  We’re not good at sports. พวกเราไม่เก่งในเรื่องกีฬา
 • Before— ก่อน
  Please come back before noon. กรุณากลับมาก่อนเที่ยง
 • Behind— ข้างหลัง
  The little boy is standing behind his dad. เด็กชายตัวน้อยกำลังยืนอยู่หลังพ่อของเขา
 • Below—ข้างใต้, ต่ำกว่า
  Your name is below mine. ชื่อของคุณอยู่ใต้ชื่อของฉัน
  Your score is below average. คะแนนของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
 • Beneath—ใต้
  The cat is sleeping beneath the chair. แมวกำลังนอนหลับอยู่ใต้เก้าอี้
 • Beside— ข้างๆ
  Come and stand beside me! มายืนข้างๆฉัน
 • Besides— นอกเหนือ, นอกจาก
  Can you sing other songs besides Chang Chang Chang? คุณร้องเพลงอื่นเป็นไหมนอกจากช้างๆๆ
 • Between— ระหว่าง
  Sam sits between Jand and me. แซมนั่งระหว่าเจนและฉัน
 • Beyond—  เกิน, เหนือ, เลย
  Not every dog lives beyond 20 years. ไม่ใช่หมาทุกตัวมีชีวิตอยู่ได้เกิน 20 ปี
  My house is beyond the bridge. บ้านของฉันอยู่เลยสะพานไป
 • During— ในช่วง
  Some students play in the playground during the recess. นักเรียนบางคนเล่นในสนามเด็กเล่นในช่วงเวลาพัก
 • Except— ยกเว้น
  Dad works everyday exept Sundays. พ่อทำงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์
 • For— สำหรับ, เพื่อ
  My love is for you only. รักฉันเพื่อคุณเท่านั้น
 • In— ใน
  Mom is in the kitchen. แม่อยู่ในห้องครัว
 • Into— ไปใน
  The cat ran into the room. แมววิ่งเข้าไปในห้อง
 • Of— ของ, แห่ง
  It’s on the back of the book. มันอยู่ด้านหลังของหนังสือ
  Thailand is the land of smile. ประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้ม
 • On— บน
  Your book is on the table. หนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ
 • Over— เหนือ
  The birds are flying over the house. นกกำลังบินอยู่เหนือบ้าน
 • Past— ผ่าน
  They are waking past the shop. พวกเขากำลังเดินผ่านร้านไป
 • Through— ผ่าน, ตลอด,
  The sun is shining through the window. ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงผ่านมาทางหน้าต่าง
 • To— ไปสู่
  She walks to school every day. หล่อนเดินโรงเรียนทุกวัน
 • Under— ใต้
  The cat is under the chair. แมวอยู่ใต้เก้าอี้
 • Underneath— ใต้
  They found a snake underneath the bed. พวกเขาพบงูตัวหนึ่งใต้เตียง
 • Until—  จนถึง, จนกระทั่ง
  I will wait for you until noo. ฉันจะคอยคุณจนถึงเที่ยง
 • With— กับ
  I live with my parents. ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่
 • Without— ไม่มี, ปราศจาก
  I never go out wihout my an umbrella. ฉันไม่เคยออกไปข้องนอกโดยไม่มีร่ม

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 244

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *