คําบุพบท ภาษาอังกฤษ (Prepositions) พร้อมคำแปลและตัวอย่างประโยค

คําบุพบท ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมีหลักการใช้เหมือนกันนะครับ คือ ใช้เชื่อมคำต่อคำ จะเป็นคำชนิดไหนก็ได้ใน parts of speech เพื่อบอกความสัมพันธ์ของคำ เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำบุพบทที่ใช้กันบ่อยๆพร้อมตัวอย่างประโยคนะครับ คำบุรพบทภาษาอังกฤษ

คําบุพบท ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำบุพบท หรือ บุรพบท คือคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ มักจะอยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา ก็ได้ เพื่อบอกสถานที่ เวลา ทิศทาง เป็นต้น คำที่รู้จักและคุ้นกันดี คือ in on at (ใน บน ที่) คำบุพบทต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้กันบ่อยๆ จะว่าเป็นคำพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้และจดจำให้ได้ก้ไม่ผิดนะ
 • About—อ่านว่า เออะเบ๊า แปลว่า เกี่ยวกับ, รอบๆ หรือ ทั่ว This book is about love. หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรัก The dog is running about the room. หมากำลังวิ่งทั่วห้อง
 • Above—อ่านว่า เออะเบิ๊ฝ แปลว่า เหนือ, เกิน There’s a spider above the bed. มีแมงมุมตัวหนึ่งอยู่เหนือเตียง This toy is for children above 10. ของเล่นชิ้นนี้สำหรับเด็กอายุเกิน 10 ปี
 • Across— อ่านว่า เออะคร๊อส แปลว่า ข้าม, ตรงกันข้าม The boy is walking across the street. เด็กชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน My house is across the road. บ้านของฉันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนน
 • After— อ่านว่า อ๊าฟเทอะ แปลว่า หลัง, หลังจาก Do you believe in life after death? คุณชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือเปล่า She eats breakfast after she takes a bath. หล่อนกินอาหารเช้าหลังจากหล่อนอาบน้ำ
 • Against— เออะเก๊นสทึ แปลว่า ต่อต้าน, คัดค้าน, ต้าน, พิง Most people voted against the new dam. คนส่วนมากโหวตคัดค้านเขื่อนแห่งใหม่ We’re cycling against the wind. พวกเรากำลังปั่นจักรยานต้านลม He’s leaning agianst the wall. เขากำลังลังเอนพิงกำแพง
 • Along— อ่านว่า เออะล๊อง แปลว่า ไปตาม They’re walking along the beach. พวกเขากำลังเดินไปตามชายหาด
 • Amid / Amidst— อ่านว่า เออะมิ๊ด/ เออะมิ๊สทึ แปลว่า ในท่ามกลาง We are camping in the forest amid the tall trees. พวกเราตั้งแคมป์ในป่าท่ามกลางต้นไม้สูง
 • Among— อ่านว่า เออะมั๊ง แปลว่า ในท่ามกลาง The little kids are standing among the crowd. เด็กตัวเล็กกำลังยืนอยู่ในท่ามกลางฝูงชน
 • Around— อ่านว่า เออะร๊าวดึ แปลว่า รอบๆ The earth goes around the sun. โลกไป(หมุน)รอบดวงอาทิตย์ The kids are sitting around the teacher. เด็กนั่งล้อมรอบครู
 • At— อ่านว่า แอ็ท แปลว่า ที่, เวลา, มาที่, ไปที่, ในเรื่อง She’s at home. หล่อนอยู่ที่บ้าน I get up at six o’clock. ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา She’s looking at me. หล่อนกำลังมองมาที่ฉัน Sam is pointing at the lion. แซมกำลังชี้ไปที่สิงโต We’re not good at sports. พวกเราไม่เก่งในเรื่องกีฬา
 • Before— อ่านว่า บิฟ๊อ แปลว่า ก่อน Please come back before noon. กรุณากลับมาก่อนเที่ยง
 • Behind— บิไฮ๊ดึ แปลว่า ข้างหลัง The little boy is standing behind his dad. เด็กชายตัวน้อยกำลังยืนอยู่หลังพ่อของเขา
 • Below— บิโล๊ แปลว่า ข้างใต้, ต่ำกว่า Your name is below mine. ชื่อของคุณอยู่ใต้ชื่อของฉัน Your score is below average. คะแนนของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
 • Beneath— อ่านว่า บินี๊ธ ใต้ The cat is sleeping beneath the chair. แมวกำลังนอนหลับอยู่ใต้เก้าอี้
 • Beside— อ่านว่า บิไซ๊ดึ แปลว่า ข้างๆ Come and stand beside me! มายืนข้างๆฉัน
 • Besides— อ่านว่า บิไซดส์ แปลว่า นอกเหนือ, นอกจาก Can you sing other songs besides Chang Chang Chang? คุณร้องเพลงอื่นเป็นไหมนอกจากช้างๆๆ
 • Between— อ่านว่า บิทวีน แปลว่า ระหว่าง Sam sits between Jand and me. แซมนั่งระหว่าเจนและฉัน
 • Beyond— อ่านว่า บิย๊อนดึ แปลว่า เกิน, เหนือ, เลย Not every dog lives beyond 20 years. ไม่ใช่หมาทุกตัวมีชีวิตอยู่ได้เกิน 20 ปี My house is beyond the bridge. บ้านของฉันอยู่เลยสะพานไป
 • During— ดั๊วริง แปลว่า ในช่วง Some students play in the playground during the recess. นักเรียนบางคนเล่นในสนามเด็กเล่นในช่วงเวลาพัก
 • Except— อ่านว่า อิกเซ๊พทึ แปลว่า ยกเว้น Dad works everyday exept Sundays. พ่อทำงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์
 • For— อ่านว่า ฟอ แปลว่า สำหรับ, เพื่อ My love is for you only. รักฉันเพื่อคุณเท่านั้น
 • In— อ่านว่า อิน แปลว่า ใน Mom is in the kitchen. แม่อยู่ในห้องครัว
 • Into— อ่านว่า อิ๊นทู แปลว่า ไปใน The cat ran into the room. แมววิ่งเข้าไปในห้อง
 • Of— อ่านว่า ออฟ แปลว่า ของ, แห่ง It’s on the back of the book. มันอยู่ด้านหลังของหนังสือ Thailand is the land of smile. ประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้ม
 • On— อ่านว่า ออน แปลว่า บน Your book is on the table. หนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ
 • Over— อ่านว่า โอ๊เวอะ แปลว่า เหนือ The birds are flying over the house. นกกำลังบินอยู่เหนือบ้าน
 • Past— อ่านว่า พาสทึ แปลว่า ผ่าน They are waking past the shop. พวกเขากำลังเดินผ่านร้านไป
 • Through— อ่านว่า ธรู แปลว่า ผ่าน, ตลอด, The sun is shining through the window. ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงผ่านมาทางหน้าต่าง
 • To— อ่านว่า ทู แปล่า ไปสู่, ที่จะ, เพื่อ She walks to school every day. หล่อนเดินไปโรงเรียนทุกวัน I want to know. ฉันต้องการที่จะรู้ I came here to see you. ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ
 • Under— อ่านว่า อั๊นเดอะ แปลว่า ใต้ The cat is under the chair. แมวอยู่ใต้เก้าอี้
 • Underneath— อ่านว่า อันเดอะนี๊ธ แปลว่า ใต้ They found a snake underneath the bed. พวกเขาพบงูตัวหนึ่งใต้เตียง
 • Until— อ่านว่า อันทิ๊ล แปลว่า จนถึง, จนกระทั่ง I will wait for you until noo. ฉันจะคอยคุณจนถึงเที่ยง
 • With— อ่านว่า วิธ แปลว่า กับ I live with my parents. ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่
 • Within— อ่านว่า วิธิ๊น แปลว่า ภายใน, อยู่ใน You will get our response within 24 hours. คุณจะได้รับการตอบกลับจากเราภายใน 24 ชั่วโมง
 • Without— อ่านว่า วิเธ๊าทึ แปลว่า ไม่มี, ปราศจาก I never go out wihout my an umbrella. ฉันไม่เคยออกไปข้องนอกโดยไม่มีร่ม

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 324

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *