คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 รวม 155 คำ มีอะไรบ้าง ที่นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องรู้ให้ได้เลยเชียว

บัญชีคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ด้านล่างจำนวน 155 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ 

รายการคำศัพท์

ลำดับที่ คำศัพท์ ประเภทคำศัพท์ ความหมาย
1 ant n. มด
2 apple n. แอ็ปเปิ้ล
3 bag n. กระเป๋า
4 ball n. ลูกบอล
5 banana n. กล้วย
6 bat n. ค้างคาว
7 bean n. ถั่วฝัก
8 bear n. หมี
9 bee n. ผึ้ง
10 big adj. ใหญ่
11 bin n. ถังขยะ
12 bird n. นก
13 birthday n. วันเกิด
14 book n. หนังสือ
15 box n. กล่อง
16 boy n. เด็กผู้ชาย
17 bread n. ขนมปัง
18 broom n. ไม้กวาด
19 brother n. พี่ชาย,น้องชาย
20 bus n. รถประจำทาง
21 cake n. ขนมเค้ก
22 candle n. เทียนไข
23 car n. รถยนต์
24 cat n. แมว
25 chair n. เก้าอี้
26 class n. ชั้นเรียน
27 close v. ปิด
28 count v. นับ
29 cry v. ร้องไห้
30 crayon n. สีเทียน
31 cup n. ถ้วย
32 cut v. ตัด
33 dad n. พ่อ
34 dance v. เต้นรำ
35 desk n. โต๊ะนักเรียน
36 dog n. สุนัข
37 door n. ประตู
38 dot n. จุด
39 ear n. หู
40 egg n. ไข่
41 eraser n. ยางลบ
42 eye n. ตา
43 face n. หน้า
44 fan n. พัดลม
45 farm n. ฟาร์ม
46 farmer n. ชาวนา
47 father n. บิดา
48 fish n. ปลา
49 flower n. ดอกไม้
50 food n. อาหาร
51 foot n. เท้า
52 fox n. สุนัขจิ้งจอก
53 fruit n. ผลไม้
54 fun n. ความสนุกสนาน
55 giraffe n. ยีราฟ
56 girl n. เด็กผู้หญิง
57 glass n. แก้วน้ำ
58 go v. ไป
59 goat n. แพะ
60 good adj. ดี
61 goodbye interj. ลาก่อน
62 hair n. ผม
63 ham n. แฮม
64 happy adj. มีความสุข
65 head n. ศีรษะ
66 hello interj. สวัสดี
67 house n. บ้าน
68 ice n. น้ำแข็ง
69 ice cream n. ไอศกรีม
70 jar n. โอ่ง
71 key n. ลูกกุญแจ
72 kick v. เตะ
73 king n. พระราชา
74 kid n. เด็ก
75 leg n. ขา
76 lemon n. มะนาว
77 line n. เส้น
78 lion n. สิงโต
79 listen v. ฟัง
80 long adj. ยาว, นาน
81 look v. ดู,มองดู
82 love v, n รัก, ความรัก
83 meet v. พบ
84 man n. ผู้ชาย
85 map n. แผนที่
86 milk n. นม
87 mom n. แม่
88 monkey n. ลิง
89 moon n. ดวงจันทร์
90 mother n. มารดา
91 mouth n. ปาก
92 name n. ชื่อ
93 nose n. จมูก
94 open v. เปิด
95 orange n. ส้ม
96 owl n. นกฮูก
97 pan n. กระทะ
98 panda n. หมีแพนด้า
99 papaya n. มะละกอ
100 park n. สวนสาธารณะ
101 pear n. ลูกแพร์
102 pen n. ปากกา
103 pencil n. ดินสอ
104 pet n. สัตว์เลี้ยง
105 play v. เล่น
106 point v./ n. ชี้, คะแนน, จุด
107 pool n. สระน้ำ
108 queen n. ราชินี
109 rabbit n. กระต่าย
110 rat n. หนู
111 ring n. แหวน
112 roof n. หลังคา
113 room n. ห้อง
114 ruler n. ไม้บรรทัด
115 sad adj. เศร้า
116 salad n. สลัดผัก
117 say v. พูด
118 school n. โรงเรียน
119 see v. เห็น
120 sheep n. แกะ
121 ship n. เรือ
122 short adj. สั้น,เตี้ย
123 show v. แสดง
124 sing v. ร้องเพลง
125 sister n. พี่สาว,น้องสาว
126 sit v. นั่ง
127 small adj. เล็ก
128 smell v. ได้กลิ่น,ดมกลิ่น
129 snake n. งู
130 song n. เพลง
131 stand v. ยืน
132 star n. ดวงดาว
133 start v. เริ่ม
134 stop v. หยุด
135 student n. นักเรียน
136 sun n. ดวงอาทิตย์
137 swim v. ว่ายน้ำ
138 T.V. n. โทรทัศน์
139 table n. โต๊ะ
140 tall adj. สูง
141 tea n. น้ำชา
142 teacher n. ครู
143 thank you n. ขอบคุณ
144 tomato n. มะเขือเทศ
145 top n. ลูกข่าง
146 toy n. ของเล่น
147 tree n. ต้นไม้
148 ugly adj. น่าเกลียด
149 van n. รถตู้
150 walk v. เดิน
151 water n. น้ำ
152 wig n. ผมปลอม
153 woman n. ผู้หญิง
154 zebra n. ม้าลาย
155 zoo n. สวนสัตว์

Adopted from: สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 216

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *