ฉันต้องการให้คุณช่วย I need you help. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

0
271

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I need your help.” อ่านว่า ไอ นีด ยัว เฮ็ลพ แปลว่า ฉันต้องการให้คุณช่วย ไว้บอกเพื่อนร่วมงาน ถ้าคิดว่าเราทำงานนั้นคนเดียวไม่ได้ เช่น ช่วยให้พิมพ์งาน เป็นต้น


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ