ฉันมาจากอังกฤษ I’m from England. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

0
232

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’m from England.” อ่านว่า ไอม ฟรอม อิ๊งเลินดึ แปลว่า ฉันมาจากอังกฤษเอาไว้ตอบรับถ้ามีคนถามถึงถิ่นกำเนิด

สามารถเปลี่ยนจาก England เป็นประเทศอื่นๆได้ เช่น

I’m from Thailand.
ไอม ฟรอม ไท๊แลนดึ
ฉัน มาจาก ประเทศไทย

ศึกษาคำศัพท์ประเทศต่างๆ คลิก


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ