Menu

ฉันอาศัยอยู่แถวๆถนนสตรีท I live in Beach Street วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I live in Beach Street” อ่านว่า ไอ ลิฝ อิน บีช สตรีท แปลว่า ฉันอาศัยอยู่ในถนนสตรีท (บ้านฉันอยู่แถวๆถนนบีช) คำตอบแบบนี้เหมาะกับถนนที่มีระยทางสั้นๆ ถ้าเป็นประเทศเราให้บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจะเหมาะกว่า เช่น I live near the post office (ฉันอาศัยอยู่ใกล้กับไปรษณีย์) เป็นต้น เรียนรู้สถานที่ต่างๆในเมือง คลิก

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *