ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) รายชื่อ 54 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) เราจะเห็นว่าประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่มักจะแห้งแล้ว มักไม่ค่อยมีความเขียวขจีสักเท่าไหร่ สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปแอฟริกากันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศอะไรบ้าง

ประเทศแอฟริกาภาษาอังกฤษ

 ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ African Countries

รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 54 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ ที่เรียกกันทั่วไป เช่น กานา ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะเรียกว่า สาธารณรัฐกานา  เป็นต้น

ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย
1 Algeria แอ็ลจิ๊เรีย แอลจีเรีย
2 Angola แอ็งโก๊เลอะ แองโกลา
3 Benin เบ็นนี๊น เบนิน
4 Botswana บ็อทสว๊าเนอะ บอตสวานา
5 Burkina Faso เบอะคี๊เนอะ แฟ๊ะโซ บูร์กินาฟาโซ
6 Burundi บุรุ๊นดิ บุรุนดี
7 Cabo Verde ค๊าบุ เว๊อะดิ กาบูเวร์ดี
8 Cameroon แค็มเมอะรู๊น แคเมอรูน
9 Central African Republic เซ็นเทริล แอ๊ฟริเคิน ริพั๊บลิค แอฟริกากลาง
10 Chad แช็ด ชาด
11 Comoros ค็อมเมอะโรส คอโมโรส
12 Côte d’Ivoire โคทดีฝว๊า โกตดิวัวร์
13 Democratic Republic of the Congo เด็มเมอะแคร็ททิค ริพั๊บลิค ออฟ เดอะ ค็องโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
14 Djibouti จิบู๊ทิ จิบูตี
15 Egypt อี๊จิพท อียิปต์
16 Equatorial Guinea เอ็คควิท๊อเรียล กิ๊นิ อิเควทอเรียลกินี
17 Eritrea เอริเทร๊เออะ เอริเทรีย
18 Ethiopia อีธิโอ๊เพีย เอธิโอเปีย
19 Gabon แกะบ๊อน กาบอง
20 Ghana ก๊าเนอะ กานา
21 Guinea กิ๊นิ กินี
22 Guinea-Bissau กินิบิโซ๊ กินี-บิสเซา
23 Kenya เค็นเยอะ เคนยา
24 Lesotho เลอะซู๊ทู เลโซโท
25 Liberia ไลเบี๊ยเรีย ไลบีเรีย
26 Libya ลิ๊บเบีย ลิเบีย
27 Madagascar แมดเดอะแก๊สเกอะ มาดากัสการ์
28 Malawi เมอะล๊าวี มาลาวี
29 Mali ม๊าลิ มาลี
30 Mauritania เมาะริเท๊เนีย มอริเตเนีย
31 Mauritius เมอะริ๊เชิซ มอริเชียส
32 Morocco เมอะร็อคโค โมร็อกโก
33 Mozambique โมแซมบี๊ค โมซัมบิก
34 Namibia เนอะมิ๊เบีย นามิเบีย
35 Niger นีแจ๊ / ไน๊เจอะ ไนเจอร์
36 Nigeria ไน๊เจียเรีย ไนจีเรีย
37 Republic of the Congo ริพั๊บลิค ออฟ เดอะ ค็องโก คองโก
38 Rwanda รุว๊านเดอะ รวันดา
39 São Tomé and Príncipe เซาเทอะเม เอิน พริ๊นซิเพ เซาตูเม และปรินซีปี
40 Senegal เซนิก๊อล เซเนกัล
41 Seychelles เซเช็ลส เซเชลส์
42 Sierra Leone เซียเรอะ ลี๊โยน เซียร์ราลีโอน
43 Somalia เซอะม๊าเลีย โซมาเลีย
44 South Africa เซ๊าธ แอ็ฟริเคอะ แอฟริกาใต้
45 South Sudan เซาธ ซูด๊าน เซาท์ซูดาน
46 Sudan ซูด๊าน ซูดาน
47 Swaziland ซว๊าสิแลนด สวาซิแลนด์
48 Tanzania แท็นเซอะเนี๊ย แทนซาเนีย
49 The Gambia แก๊มเบีย แกมเบีย
50 Togo โท๊โก โตโก
51 Tunisia ทุนี๊เซีย ตูนิเซีย
52 Uganda ยูแก๊นเดอะ ยูกันดา
53 Zambia แส๊มเบีย แซมเบีย
54 Zimbabwe สิมบ๊าบเว ซิมบับเว

ชื่อประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาก็มีเพียง 54 ประเทศเท่านั้นนะครับ อ้างอิงตาม https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อประเทศ_ดินแดน_และเมืองหลวง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 56

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *