ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) รายชื่อ 45 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) ประเทศยุโรปเรามักจะเรียกว่าประเทศตะวันตก สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปยุโรปเป็นประเทศทางตะวันตกของเรานั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปยุโรปกัน จะได้รู้ว่าทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง

ประเทศยุโรปภาษาอังกฤษ

 ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ European Countries

รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 45 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เรียกกันทั่วไปนะครับ เช่น ออสเตรีย ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐออสเตรีย  เป็นต้น

ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย
1 Albania แอลเบ๊เนีย แอลเบเนีย
2 Andorra แอนด๊อเรอะ อันดอร์รา
3 Austria อ๊อสเตรีย ออสเตรีย
4 Belarus เบ็ลเลอะรู๊ซ เบลารุส
5 Belgium เบ็ลเจิม เบลเยียม
6 Bosnia and Herzegovina บ๊อสเนีย แอน เฮิทเซอะกั๊ฝวิเนอะ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
7 Bulgaria บัลแก๊เรีย บัลแกเรีย
8 Croatia โครเอ๊เชอะ โครเอเชีย
9 Czechia เช็คเคีย เช็กเกีย
10 Denmark เด็นมาค เดนมาร์ก
11 Estonia เอ็สโต๊เนีย เอสโตเนีย
12 Finland ฟิ๊นเลินด ฟินแลนด์
13 France ฟร๊านซ ฝรั่งเศส
14 Germany เจ๊อเมอะนิ เยอรมนี
15 Greece กรีซ กรีซ
16 Hungary ฮั๊งเกอะริ ฮังการี
17 Iceland ไอ๊ซเลินด ไอซ์แลนด์
18 Ireland อ๊ายเลินด ไอร์แลนด์
19 Italy อิ๊ทเทอะลิ อิตาลี
20 Kosovo เค๊าะเซอะโว คอซอวอ
21 Latvia แล็ทเวีย ลัตเวีย
22 Liechtenstein ลิ๊คเทินสไตน ลิกเตนสไตน์
23 Lithuania ลิธุเอ๊เนีย ลิทัวเนีย
24 Luxembourg ลั๊กเซิมเบิก ลักเซมเบิร์ก
25 Macedonia แม็สเซอะโด๊เนีย มาซิโดเนีย
26 Malta ม๊อลเทอะ มอลตา
27 Moldova ม็อลโด๊เวอะ มอลโดวา
28 Monaco ม็อนเนอะโค โมนาโก
29 Montenegro ม็อนทินี๊โกร มอนเตเนโกร
30 Netherlands เน๊ะเธอะเลินส เนเธอร์แลนด์
31 Norway น๊อเว นอร์เวย์
32 Poland โพ๊เลินด โปแลนด์
33 Portugal พ๊อเชอะเกิล โปรตุเกส
34 Romania รุเม๊เนีย/ โรเม๊เนีย โรมาเนีย
35 Russia เร๊อะเชอะ รัสเซีย
36 San Marino แซนเมอะรี๊โน ซานมารีโน
37 Serbia เซ๊อเบีย เซอร์เบีย
38 Slovakia เสลอะแว๊คเคีย สโลวาเกีย
39 Slovenia เสลอะวี๊เนีย สโลวีเนีย
40 Spain สเป๊น สเปน
41 Sweden สวี๊เดิน สวีเดน
42 Switzerland สวิ๊ทเซอะเลินด สวิตเซอร์แลนด์
43 Ukraine ยู๊เครน ยูเครน
44 United Kingdom ยุไน๊ทิด คิ๊งเดิม สหราชอาณาจักร
45 Vatican City State แวทิเคิน ซิ๊ททิ สเตท นครรัฐวาติกัน

ชื่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรปก็มีเพียง 45 ประเทศเท่านั้นนะครับ อ้างอิงตาม https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อประเทศ_ดินแดน_และเมืองหลวง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 100

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *