ชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (Asia) รายชื่อ 48 ประเทศ คำอ่าน คำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (์Asia) อันเป็นดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยเราเอง และเป็นที่ตั้งของประเทศอาเซียนอีกด้วย แต่ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปนี้ที่พอฟัดเหวี่ยงกับอเมริกาได้คือประเทศจีน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปเอเชียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปเอเชียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง

ประเทศในเอเชียภาษาอังกฤษ

 ชื่อประเทศในทวีปเอเชีย Asian Countries

รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชีน เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 48 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ

 

ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย
1 Afghanistan แอฟแก๊นิสแตน อัฟกานิสถาน
2 Armenia อามี๊เนีย อาร์มีเนีย
3 Azerbaijan แอะเสอะไบจ๊าน อาเซอร์ไบจาน
4 Bahrain บาเร๊น บาห์เรน
5 Bangladesh แบ็งเกลอะเด็ช บังกลาเทศ
6 Bhutan บูท๊าน ภูฏาน
7 Brunei Darussalam บรูไน๊ เดอะรุซเซอะเลิม บรูไนดารุสซาลาม
8 Cambodia แค็มโบ๊เดีย กัมพูชา
9 China ไช๊เนอะ จีน
10 Cyprus ไซ๊เพริส ไซปรัส
11 Georgia จ๊อเจอะ จอร์เจีย
12 India อิ๊นเดีย อินเดีย
13 Indonesia อินเดอะนี๊เชอะ อินโดนีเซีย
14 Iran อิร๊าน อิสลามอิหร่าน
15 Iraq อิร๊าค อิรัก
16 Israel อิ๊สเรล อิสราเอล
17 Japan เจอะแพ๊น ญี่ปุ่น
18 Jordan จ๊อเดิน จอร์แดน
19 Kazakhstan แคแส็กสต๊าน คาซัคสถาน
20 Kuwait คูเว๊ท คูเวต
21 Kyrgyzstan เคอกิสต๊าน คีร์กีซสถาน
22 Laos ลาวซ ลาว
23 Lebanon เล็บเบอะเนิน เลบานอน
24 Malaysia เมอะเล๊เสียะ มาเลเซีย
25 Maldives ม็อลดีฝส มัลดีฟส์
26 Mongolia ม็องโกเลีย มองโกเลีย
27 Myanmar เมี๊ยนเมอะ พม่า
28 Nepal เน๊พอล เนปาล
29 North Korea นอธ เคอะเรี๊ย เกาหลีเหนือ
30 Oman โอม๊าน โอมาน
31 Pakistan พากิสต๊าน ปากีสถาน
32 Palestine แพ๊เลอะสไตน ปาเลสไตน์
33 Philippines ฟิลิพี๊นส ฟิลิปปินส์
34 Qatar เค๊อะทา กาตาร์
35 Saudi Arabia เซาดิเออะเร๊เบีย ซาอุดีอาระเบีย
36 Singapore ซิงเงอะพ๊อ สิงคโปร์
37 South Korea เซ๊า เคอะเรี๊ย เกาหลีใต้
38 Sri Lanka ซรีแล๊งเกอะ ศรีลังกา
39 Syria ซิ๊เรีย ซีเรีย
40 Tajikistan ทาจิ๊กิสตาน ทาจิกิสถาน
41 Thailand ไท๊แลนด ไทย
42 Timor-Leste ที๊มอ เล็สเต ติมอร์-เลสเต
43 Turkey เท๊อคิ ตุรกี
44 Turkmenistan เทิคเม็นนิสต๊าน เติร์กเมนิสถาน
45 United Arab Emirates ยูไน๊ทิด แอ๊เริบ เอ๊ะมิเริทซ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
46 Uzbekistan อุสเบะกิสต๊าน อุซเบกิสถาน
47 Vietnam เวียดน๊าม เวียดนาม
48 Yemen เย๊ะเม็น เยเมน

ชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชียก็มีเพียง 48 ประเทศเท่านั้นนะครับ อ้างอิงตาม https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อประเทศ_ดินแดน_และเมืองหลวง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 98

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *