ชื่อย่อองค์กรที่สำคัญ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ชื่อย่อองค์กรที่สำคัญๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ส่วนใหญ่จะอ่านเป็นอีกคำหนึ่งเลย ต่างจากไทยที่่อ่านคำย่อทีละตัว เช่น

กทม. อ่านว่า กอ ทอ มอ ไม่ใช่ กะทม ต่างจากคำย่อภาษาอังกฤษที่มีหลายคำสามารถอ่านเป็นคำใหม่ได้เลย มาดูกันเลยดีกว่าครับผม

 ชื่อย่อองค์กรที่ควรรู้จัก

EU อ่านว่า อียู
European Union
ยัวระเพี๊ยน ยู๊เนียน
สหภาพยุโรป

IMF อ่านว่า ไอ เอ็ม เอฟ
International Monetary Fund
อินเทอะแน๊เชินเนิล มั๊นนิทริ ฟันด
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

NATO อ่านว่า เน๊โท (คนไทยอ่านว่า นาโต้)
North Atlantic Treaty Organization
นอธ แอ็ทแล๊นทิค ทรี๊ททิ ออเกอะไนเซ๊เชิน
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

UN อ่านว่า ยู เอ็น
United Nations
ยูไน๊เท็ด เน๊เชินส
องค์การสหประชาชาติ

UNESCO อ่านว่า ยู๊เนสโก (คนไทยอ่าน ยูเนสโก)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ยูไน๊เท็ด เน๊เชินส เอ็ดดุเค๊เชินเนิล ไซเยินทิ๊ฟิค แอนด คั๊ลเชอะเริล ออเกอะไนเซ๊เชิน
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

UNICEF อ่านว่า ยู๊นิเซฟ (คนไทยอ่าน ยูนิเซฟ)
United Nations Children’s Fund
ยูไน๊เท็ด เน๊เชินส ชิ๊ลเดรินส ฟันด
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

WHO อ่านว่า ดับเบิลยู เอช โอ (คนไทยอ่านว่า ดับบลิว เอช โอ)
World Health Organization
เวิลด เฮ็ลธ ออเกอะไนเซ๊เชิน
องค์การอนามัยโลก

WTO อ่านว่า ดับเบิลยู ที โอ (คนไทยอ่านว่า ดับบลิว ที โอ)
World Trade Organization
เวิลด เทรด ออเกอะไนเซ๊เชิน
องค์การการค้าโลก

WWF อ่านว่า ดับเบิลยู ดับเบิลยู เอ็ฟ (คนไทยอ่าน ดับบลิว ดับบลิว เอฟ)
World Wildlife Fund
เวิลด ไวดไลฟ ฟันด
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 53

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *