ตัวย่อวันที่ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1-31มีวิธีการง่ายๆดังนี้

ตัวย่อวันที่ภาษาอังกฤษไม่ได้ยุ่ยากอะไรเลยครับ เพียงแค่เอาสองตัวท้ายของลำดับที่มาต่อท้ายตัวเลข แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่าทุกคนต้องสามารถนับวันที่ 1-31 ให้ได้ก่อนแค่นั้งเอง

date

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันที่ในภาษาอังกฤษเป็นการนับแบบลำดับที่ (Ordinal Number) ถ้าเป็นการนับจำนวน 1 2 3 4 5 เรียกว่า (Cardinal Number)

การย่อวันที่ โดยการเอาอักษร 2 ตัวท้ายมาต่อท้ายตัวเลข จากตาราง ดูแถวที่ 1 นะครับ นี่คือตัวย่อของวันที่ทั้ง 31 วัน ตัวอย่างการใช้ เช่น

the Fourth of July ย่อเป็น the 4th of July

แต่ถ้านำไปใช้ในงานเขียนจะไม่มีการย่อนะครับ จะเขียนตัวหนังสือเต็มๆเลย

ตัวย่อวันที่ภาษาอังกฤษ

1st first เฟิสท วันที่หนึ่ง
2nd second เซ๊เคินด วันที่สอง
3rd third เธิด วันที่สาม
4th fourth ฟอธ วันที่สี่
5th fifth ฟิฟธ วันที่ห้า
6th sixth ซิกซธ วันที่หก
7th seventh เซ็ฝเวินธ วันที่เจ็ด
8th eighth เอทธ วันที่แปด
9th ninth ไนนธ วันที่เก้า
10th tenth เท็นธ วันที่สิบ
11th eleventh อิเล็ฝเวินธ วันที่สิบเอ็ด
12th twelfth เทว็ลฟธ วันที่สิบสอง
13th thirteenth เธอที๊นธ วันที่สิบสาม
14th fourteenth ฟอที๊นธ วันที่สิบสี่
15th fifteenth ฟิฟที๊นธ วันที่สิบห้า
16th sixteenth ซิกซที๊นธ วันที่สิบหก
17th seventeenth เซ็ฝเวินที๊นธ วันที่สิบเจ็ด
18th eighteenth เอทที๊นธ วันที่สิบแปด
19th nineteenth ไนนที๊นธ วันที่สิบเก้า
20th twentieth เทว็นทิเอ็ธ วันที่ยี่สิบ
21st twenty-first ทเว็นทิเฟิสท วันที่ยี่สิบเอ็ด
22nd twenty-second เทว็นทิเซ๊เคินด วันที่ยี่สิบสอง
23rd twenty-third เทว็นทิเธิด วันที่ยี่สิบสาม
24th twenty-fourth เทว็นทิฟอธ วันที่ยี่สิบสี่
25th twenty-fifth เทว็นทิฟิฟธ วันที่ยี่สิบห้า
26th twenty-sixth เทว็นทิซิกซธ วันที่ยี่สิบหก
27th twenty-seventh เทว็นทิเซ็ฝเวินธ วันที่ยี่สิบเจ็ด
28th twenty-eighth เทว็นทิเอทธ วันที่ยี่สิบแปด
29th twenty-ninth เทว็นทิไนนธ วันที่ยี่สิบเก้า
30th thirtieth เธ๊อทิเอ็ธ วันที่สามสิบ
31st thirty-first เธ๊อทิเฟิสท วันที่สามสิบเอ็ด

 
เป็นอย่างไรบ้างครับ การย่อวันที่ภาษาอังกฤษ ก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้เอง ที่เหลือก็แค่จดจำให้ได้ก็แค่นั้นเอง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 113

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *