ตัวอย่างประโยค present continuous tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ

หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม ก็คล้ายกับ Verb to be (is am are) เป๊ะเลย หากไดเรียนรู้เรื่องดังกล่าวมาแล้วก็จะเป็นเรื่องหมูๆเลยครับ

เปลี่ยนประโยค present continuous

ประโยคบอกเล่า

 • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + is, am, are + กริยา เติม ing

โครงสร้าง

I
am
singing
He, She, It, A cat
is
singing
You, We, They, Cats
are
singing

am singing. ผมกำลังร้องเพลง

He is swimming. เขากำลังว่ายน้ำ
She is riding a bike. หล่อนกำลังขี่จักรยาน
It is raining. มันกำลังฝนตก
A cat is eating a fish. แมวกำลังกินปลา

You are listening to the radio. คุณกำลังฟังวิทยุ
We are watching TV. พวกเรากำลังดูทีวี
They are cutting trees. พวกเขากำลังตัดต้นไม้
Cats are drinking water. แมวกำลังดื่มน้ำ

ประโยคบอกปฏิเสธ

 •  โครงสร้างปฏิเสธคล้ายประโยคบอกเล่า เพียงแค่เอาคำว่า not มาวางหลัง is, am, are
I
am
not
singing
He, She, It, A cat
is
not
singing
You, We, They, Cats
are
not
singing

I’m not singing. ผมไม่ได้กำลังร้องเพลง

He isn’t swimming. เขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำ
She is not riding a bike. หล่อนไม่ได้กำลังขี่จักรยาน
It’s not raining. มันไม่ได้กำลังฝนตก
A cat is not eating a fish. แมวไม่ได้กำลังกินปลา

You are not listening to the radio. คุณไม่ได้กำลังฟังวิทยุ
We aren’t watching TV. พวกเราไม่ได้กำลังดูทีวี
They’re not cutting trees. พวกเขาไม่ได้กำลังตัดต้นไม้
Cats are not drinking water. แมวไม่ได้กำลังดื่มน้ำ

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามง่ายๆเอง เพียงแค่เอาคำว่า Is, Am, Are มาวางไว้หน้าประโยคแค่นั้นเองและอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า

Am
I
singing
Is
he, she, it, a cat
singing
Are
you, we, they, cats
singing
 • Am I singing? ผมกำลังร้องเพลงใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Is he swimming? เขากำลังว่ายน้ำใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่  / ไม่ใช่
 • Is she riding a bike? หล่อนกำลังขี่จักรยานใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Is it raining? มันกำลังฝนตกใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Is a cat eating a fish? แมวกำลังกินปลาใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่   / ไม่ใช่
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Are you listening to the radio? คุณกำลังฟังวิทยุใช่ไหม
  Yes, I am. / No, I’m not. ใช่  / ไม่ใช่
 • Are we watching TV? พวกเรากำลังดูทีวีใช่ไหม
  Yes, we are. / No, we aren’t. ใช่   / ไม่ใช่
 • Are they cutting trees? พวกเขากำลังตัดต้นไม้ใช่ไหม
  Yes, they are. / No, we aren’t. ใช่  / ไมใช่
 • Are cats drinking water? แมวกำลังดื่มน้ำใช่ไหม
  Yes, cats are./ No, cats aren’t.  ใช่ / ไม่ใช่
  Yes, they are./ No, they aren’t. ใช่ / ไม่ใช่

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม
Am
I
not
singing
Is
he, she, it, a cat
not
singing
Are
you, we, they, cats
not
singing
 • รูปแบบย่อ
Am
I
not
singing
Isn’t
he, she, it, a cat
singing
Aren’t
you, we, they, cats
singing
 • Am I not singing? ผมไม่ได้กำลังร้องเพลงใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Isn’t he swimming? เขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่  / ไม่ใช่
 • Is she not riding a bike? หล่อนไม่ได้กำลังขี่จักรยานใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Isn’t  it raining? มันไม่ได้กำลังฝนตกใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Is a cat not eating a fish? แมวไม่ได้กำลังกินปลาใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่   / ไม่ใช่
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Are you not listening to the radio? คุณไม่ได้กำลังฟังวิทยุใช่ไหม
  Yes, I am. / No, I’m not. ใช่  / ไม่ใช่
 • Aren’t we watching TV? พวกเราไม่ได้กำลังดูทีวีใช่ไหม
  Yes, we are. / No, we aren’t. ใช่   / ไม่ใช่
 • Are they not cutting trees? พวกเขาไม่ได้กำลังตัดต้นไม้ใช่ไหม
  Yes, they are. / No, we aren’t. ใช่  / ไมใช่
 • Aren’t cats drinking water? แมวไม่ได้กำลังดื่มน้ำใช่ไหม
  Yes, cats are./ No, cats aren’t.  ใช่ / ไม่ใช่
  Yes, they are./ No, they aren’t. ใช่ / ไม่ใช่

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  is, am, are

Who is sitting on my chair? ใครกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของฉัน

Jane is. เจน

What am I eating? ฉันกำลังกินอะไร
You is eating rice. คุณกำลังกินข้าว

Where is she sleeping? หล่อนกำลังนอนที่ไหน
She’s sleeping in the bedroom. หล่อนกำลังนอนในห้องนอน

When are they going to London. พวกเขากำลังจะไปลอนดอนเมื่อไหร่
They are going to London next month. พวกเขากำลังจะไปลอนดอนเดือนหน้า

Why is that boy crying? เด็กชายคนนั้นร้องไห้ทำไม
He wants a toy. เขาอยากได้ของเล่น

How fast are you running? คุณกำลังวิ่งเร็วแค่ไหน
About 30 miles per hour. ประมาณ 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 286

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

3 thoughts on “ตัวอย่างประโยค present continuous tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ

 1. สุมาลี says:

  ขอถามหน่อยค่ะ ถ้าสมมุติใช้ว่า i do not the singing ได้มั้ยคะ เหมือน i do the singing แต่ส่วนใหญ่น่าจะใช้ i don’t sing น่าจะมากกว่าใช่มั้ยคะ 555

 2. aung says:

  ขอบคุณจริงๆค่ะ แต่น่าจะมีเนื้อหามากกว่านี้นะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *