ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 4

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สี่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ

เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ

  • เป็นข้อสอบชุด ที่ 4 จากทั้งหมด 20 ชุด
  • ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน
  • เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80%
  • ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น
    “You got 30 out of 50 correct”  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน
  • สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social Network ได้

 ♦ จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

TEST 1000 WORDS : PART FOUR

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 41

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *