ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Future Tense

0
520

แบบฝึกหัด Future Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง Future tense ทั้ง 4 มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Future Tense

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ ได้รวมเอา Future tense ทั้ง 4 รวมทั้ง present simple, present continuous และ be goint to อยู่ด้วยนะครับ

Future Tenses – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

I think it _____ tomorrow.

I _______ the project tomorrow, so I can start a new one.

My flight ________ at 6.00 pm tomorrow. Here's my ticket.

I _______ breakfast at 8 o’clock tomorrow, so don't call me.

I ________ breakfast for 30 minutes at 8 o’clock tomorrow

We _________ a party this Friday. Everything is ready now.

I don't think she _____ back here again.

Look! The car ________ hit the cat

I hope you ________ it.

Don't worry. I _____ that for you.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ