ทักทายไม่เป็นทางการ – สำนวน วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน Useful Expressions

0
187

วลี ประโยคที่ควรเรียนรู้ประจำวันนี้ว่าด้วยเรื่อง “การทักทายแบบกันเอง” คำเหล่านี้เป็นคำทักทายที่มักใช้กับคนที่เรารู้จักมักคุ้นนะครับ

Hello เป็นคำสุภาพ สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วๆไป

Hi ใช้กับคนที่เรามักคุ้น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน วงศาคณาญาติ คุณครู

Hey ใช้กับเพื่อนๆ

 • Hello, teacher.
  เฮ็ลโล ที๊ชเชอะ
  สวัสดีครับ คุณครู
 •  Hi, Tom.
  ฮ๊าย ทอม
  หวัดดี ทอม
 • Hey, Jane.
  เฮ้ เจน
  หวัดดี เจน

เจ้าของภาษามักจะเรียกชื่อคุณครูเลยนะครับ เช่น

 • Hello, Mr. White.
  สวัสดีครับ คุณ (ครู)ไวท์

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ