นาง ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้คำว่าอะไรดี Miss, Mrs., Ms., Ma’am ต่างกันอย่างไร

 นางภาษาอังกฤษ กับนางในภาษาไทยล้วนเป็นคำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ซึ่งคำว่า “นาง” ในภาษาอังกฤษคือ Mrs. ถึงแม้จะแปลว่า นาง ในภาษาเขียนก็จริง แต่ภาษาพูดเราจะเรียกว่า “คุณ” กันซะมากกว่า ถ้าเรียกว่านางดูเหมือนจะไม่สุภาพ ดังนั้นใช้ให้ถูกนะครับ

นางภาษาอังกฤษ

นางภาษาอังกฤษคืออะไร

Mrs.  คำนิยาม หมายถึง คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานงาน  

Mrs. ย่อมาจาก mistress

mistress อ่านว่า มิ๊สเทริส แปลว่า หญิงชู้, ครูใหญ่ … แต่

Mrs. ให้อ่านว่า มิ๊ซซิส คำแปลคือ นาง แต่ใช้จริงแปลว่า คุณ

Mrs. นำหน้า สกุล หรือ ชื่อกับสกุล

 • Good morning, Mrs. Brown.
 • Good morning, Mrs. Jene Browon.

ตัวอย่างการใช้ Miss,  Ms., Mrs., Ma’am

Miss,  Ms., Mrs แม้ว่าคำแปลจะแปลว่า นางสาว นาง ก็ตามแต่ เวลานำมาแปลในประโยค จะแปลว่า “คุณ”

Miss นำหน้าชื่อ หรือ ชื่อสกุลสาวโสด

 • Miss Jane White is my boss.
  คุณเจนไวท์เป็นเจ้านายของฉันเอง

Miss ใช้เรียกแทนชื่อสาวๆ ที่เราไม่รู้จักชื่อ

 • Can I help you, Miss?
  ให้ผมช่วยไหมครับ คุณ

Ms. นำหน้าชื่อ หรือ ชื่อสกุลสาวโสด หรือสาวไม่โสดที่ยังอยากโสด

 • Dear Ms Jane White
  เรียนคุณเจน ไวท์

Mrs. นำหน้าสกุล หรือชื่อสกุลหญิงที่แต่งงานแล้ว จะแปลว่าคุณ หรือคุณนายก็ได้

 • How are you, Mrs. Brown?
  เป็นอย่างไรบ้างครับ คุณนายบราวน์

ma’am ใช้เรียกแทนชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว แต่เราไม่รู้จักชื่อ ภาษาไทยมักแปลว่า “คุณนาย”

 • Good evening, ma’am. Welcome to ABC Hotel.
  สวัสดียามเย็นครับ คุณนาย ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเอบีซี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 21

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *