skip to Main Content

นามที่ไม่เติม s แต่เป็นพหูพจน์

คำนามต่อไปนี้ดูๆ คล้ายเอกพจน์ แต่เขาเป็นพหูพจน์นะครับ ดูดีๆ ว่ามีอะไรบ้าง

คำศัพท์ คำแปล
majority คนส่วนใหญ่
cattle วัวควาย
police ตำรวจ
minority คนส่วนน้อย
poultry เป็ดไก่
people ประชาชน

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการเอาคำคุณศัพท์มาทำเป็นคำนามพหูจน์อีกด้วย เช่น

The rich บรรดาคนรวย

The poor บรรดาคนจน

** ตัวอย่างประโยค **

The majority in this country are rich.

คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้รวย

People are waiting for help from the government.

ประชาชนต่างรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *