นิทานภาษาอังกฤษ The Little Mermaid ตำนานรักธิดาสมุทร

นิทานภาษาอังกฤษ The Little Mermaid ตำนานรักธิดาสมุทร เวอร์ชั่นการ์ตูน

นิทานภาษาอังกฤษ little mermaid

 

เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแปลไทย (ไว้สอน past tense)

คำแปลต่อไปนี้ไม่ได้แปลให้สละสลวยซะทีเดียวนัก ทั้งนี้ำตั้งใจให้ผู้เรียนไ้ด้เทียบเคียงคำศัพท์แต่ละคำขณะอ่านนั่นเอง อยากให้สละสลวยก็ไปเกลาเอาอีกทีนะครับผม

The sea king lived in under the sea.

ราชาแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ในทะเล

His palace was made of shells and sparkling stones.

ปราสาทของเขาทำจากเปลือกหอยและที่ที่เปล่งประกายแวววับ

His mother and six daughters also lived with him.

แม่และลูกสาวของเขาก็อาศัยอยู่กับเขาด้วย

All his daughters were beautiful but his young daughter was the most beautiful.

ลูกสาวทุกคนของเขาสวย แต่ลูกสาวคนเล็กสวยที่สุด

She was not like the others. Her sisters liked to play.

เธอไม่เหมือนคนอื่น พี่ๆของเธอชอบเล่น

But she liked to listen to stories.

แต่เธอชอบฟังนิทาน

Indeed, her grandmother said, “You will be able to see the world when you will be of fifteen years”.

ย่าของเธอพูดว่า จริงๆแล้ว หลานจะสามารถเห็นโลกเมื่อหลานอายุ 15 ปี

Indeed, when she was fifteen years old, her grandmother decorated her hair with lilies.

ที่จริงแล้ว เมื่อเธออายุ 15 ปี ย่าของเธอจะตกแต่งเธอด้วยดอกลิลลี่

Then she ordered eight oysters to attach themselves to her tail. ต่อมาย่าก็ได้สั่งเปลือกหอยนางรมเพื่อติดที่หางของเธอ

They started swimming up to the surface to the sea.

พวกเธอได้ว่ายขึ้นไปยังผิวน้ำ

As they reached the surface, the little mermaid saw a large ship in which sailors were singing and dancing. ในขณะที่พวกเธอไปถึงผิวน้ำ เงือกน้อยเห็นเรือขนาดใหญ่ ซึ่งมีกะลาสีกำลังร้องเพลงและเต้นรำ

She quietly continues watching them.

เธอยังคงเฝ้ามองดูพวกเขาอย่างเงียบๆ

In the evening, there was a celebration on the ship because of the sixteenth birthday of the prince.

ในตอนค่ำ มีการเฉลิมฉลองบนเรือเพราะว่าเป็นวันเกิดของเจ้าชาย

The little mermaid was fascinated by the prince.

เงือกน้อยหลงใหลในตัวเจ้าชาย

But alas! A terrible storm blew over the sea that night.

แต่แล้วก็มีพายุที่เลวร้าย พัดผ่านทะเลคืนนั้น

The little mermaid saw the ship sinking.

เงือกน้อยเห็นเรือกำลังจม

All the sailors drowned and she quickly dived in to the sea and saved the prince.

กะลาสีทุกคนจมน้ำ และเธอดำลงทะเลอย่างรวดเร็ว และช่วยชีวิตเจ้าชาย

The prince was unconscious.

เจ้าชายสลบไม่ได้สติ

In the morning, the little mermaid carried the prince to the shore.

ในตอนเช้า เงือกน้อย นำเจ้าชายขึ้นฝั่ง

She laid him down on the sand.

เธอวางเจ้าชายบนทราย

She went back to the sea, as she did not want anybody to see her.

เธอกลับไปยังทะเล เพราะเธอไม่ต้องการให้ใครเห็นเธอ

Soon a pretty girl walking by saw the prince lying there.

ไม่นานต่อมา สาวสวยคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเจ้าชายนอนอยู่ที่นั่น

She carried him to a house nearby with the help o some fishermen.

หล่อนนำเขาไปยังบ้านที่อยู่ใกล้ๆ โดยความช่วยเหลือจากชาวประมง

Meanwhile, the little mermaid kept on thinking about the prince.

ขณะเดียวกัน เงือกน้อยยังคงคิดถึงเจ้าชาย

She tried to look for him but did not succeed.

เธอพยายามที่จะมองหาเขา แต่ก็ไม่สำเร็จ (ไม่เจอ)

When she told her sisters about him, her sisters found out his palace.

เมื่อเธอบอกบรรดาพี่สาวเกี่ยวกับเขา พี่สาวของเธอก็ได้ค้นหาปราสาทของเจ้าชายจนเจอ

Now, she always waited near his palace to see him.

ตอนนี้ เธอรอคอยใกล้ๆ ปราสาทของเขาเพื่อจะได้เห็นเขาเสมอ

Her grandmother told her, “We live longer than humans, but their souls live forever.”

ย่าของเธอบอกเธอว่า เราีมีชีวิตที่ยืนยาวกว่ามนุษย์ แต่วิญญาณของเขาจะคงอยู่ตลอดไป

Now, the little mermaid wanted to have a human soul.

ตอนนี้ เงือกน้อยต้องการที่จะได้วิญญาณของมนุษย์

For this, she went to the sea witch who know the magic.

ด้วยเหตนี้ เธอจึงไปหาพ่อมดทะเลผู้ีที่มีเวทมนต์

The witch said, “I will give you two human legs in exchange for your tail but you have to give me your voice and if the prince loves another, you will change into White Sea foam.

พ่ิอมดพูดว่า ฉันจะให้ขามนุษย์แก่เธอสองข้าง โดยแลกเปลี่ยนกับหางของเธอ แต่เธอจะต้องให้เสียงแก่ฉัน และถ้าเจ้าชายรักคนอื่น เธอจะต้องกลายเป็นฟองน้ำทะเลสีขาว

The little mermaid nodded her head to say yes.

เงือกน้อยผงกหัวเพื่อตอบว่าตกลง

Then, the witch gave her a magic potion to drink.

ต่อมา พ่อมดเอาน้ำอมฤตให้เธอดื่ม

When she drank the bitter portion, she became unconscious.

เมื่อเธอดื่มน้ำอมฤตที่ขม เธอก็สลบไสล

When she gained consciousness, she found herself in the arms of her prince.

เมื่อเธอได้สติ เธอก็พบว่าเธออยู่ในอ้อมแขนของเจ้าชาย

She had two legs instead of a tail.

เธอมีสองขา แทนที่หาง

The prince took her back to the palace.

เจ้าชายพาเธอไปยังปราสาท

There, she enjoyed herself and dance away the whole day but she could neither speak nor sing.

ที่นั่นเธอสนุกสนานและเต้นตลอดวัน แต่เธอไม่สามารถพูดหรือร้องเพลงได้

She and the prince were happy.

เธอและเจ้าชายมีความสุข

One day the king ordered the prince to marry the daughter of a neighboring king.

วันหนึ่ง ราชาได้รับสั่งให้เจ้าชายแต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์ที่อยู่เมืองติดกัน

When the prince saw the prince, he found her to be the same girl who had saved him on the beach.

เมื่อเจ้าชายได้เห็นเจ้าหญิง เจ้าชายพบว่าเธอเป็นคนเดียวกันที่ช่วยชีวิตของเขาไว้บนชายหาด

The prince fell in love with her and then and there decided to marry her.

เจ้าชายตกหลุมรักเธอ และในบัดนั้น ที่นั่นก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับเธอ

This saddened the little mermaid. She knew that her time of death was near and she tried to spend, as much time as she could, with her prince.

เหตุการณ์นี้ ทำให้เงือกน้อยเสียใจ เธอรู้ว่าเวลาตายของเธอใกล้เข้ามาแล้ว และเธอพยายามที่จะใช้เวลาอยู่กับเจ้าชายให้ได้มากที่สุด

But alas! She could not tell him of her love for him as she could not speak.

แต่เธอก็ไม่อาจบอกเขาว่าเธอรักเขา เพราะเธอไม่สามารถพูดได้

At the same time, her sisters come to know about this.

ขณะเดียวกัน พี่สาวของเธอก็รู้เรื่องนี้ด้วย

They brought her a magic knife from the witch.

พวกหล่อนได้นำมีดคาถาจากพ่อมดมาให้เธอ

They said, “Little sister! Little sister! Now you will have to kill the prince in the sleep.

พวกหล่อนพูดว่า เงือกน้อย เงือกน้อย ตอนนี้เธอต้องลงมือขณะที่เจ้าชายหลับ

Only after that can you come back to sea as a mermaid.

แล้วหลังจากนั้น เธอก็สามารถกลับสู่ทะเลได้

The little mermaid quietly came to the prince’ room at night.

เงือกน้อยเข้าไปยังห้องเจ้าชายตอนกลางคืนอย่างเงียบๆ

She kissed him but could not stab him with the knife as she truly loved him.

เธอจูบเขา แต่ไม่สามารถทำร้ายเขาด้วยมีด เพราะเธอรักเขา

So, after giving him last one look, she threw herself into the sea.

ดังนั้น หลังจากที่มองเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว หล่อนก็กระโดดลงสู่ทะเล

She found herself in the sky with the daughters of the sky – The twinkling stars.

เธอพบว่าตัวเองอยู่บนท้องฟ้ากับลูกสาวท้องฟ้า – ดาวระยิบระยับ

And now she lives happily and joyfully with them.

และตอนนี้ เธอก็อาศัยอยู่กับพวกหล่อนอย่างมีความสุข

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 32

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *