นิสัย ภาษาอังกฤษคืออะไร รวมคำศัพท์ 50 คำบรรยายลักษณะนิสัยของคน

นิสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า habit เป็นสิ่งที่ทำจนติด จนชินนี่แหละ เขาเรียกว่า “นิสัย” คำที่ไว้บรรยายลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า personality คือลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งก็คงจะคล้ายๆของไทยนี่แหละ เพราะโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าชนชาติไหนๆ ก็มักจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกัน

นิสัย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

habit  อ่านว่า แฮ๊บบิท แปลว่า นิสัย คำนิยามคือ สิ่งที่ทำ หรือการกระทำจนเป็นปกติวิสัย จนยากมากๆที่จะเลิกได้  ภาษาปากเขาเรียกว่า ชอบ…. เช่น ชอบตื่นสาย ชอบเล่นเฟสก่อนนอน เป็นต้น ถ้าทำอะไรดีๆ เขาก็เรียกว่า “นิสัยดี” ทำอะไรที่ไม่เข้าท่าเขาก็เรียกว่า “นิสัยแย่” เป็นต้น

personality   อ่านว่า เพอเซินแน๊ลละทิ แปลว่าลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล  ซึ่งเรามักจะเรียกกัน เขาเป็นคนอย่างโน้น หล่อนเป็นคนอย่างนี้ เช่น เขาเป็นคนก้าวร้าว หล่อนเป็นคนน่ารัก เป็นต้น คำศัพท์ต่อไปนี้ เป็น personality  นะครับ ไม่ใช่ habit 

ตัวอย่างประโยค

He is aggressive. เขาเป็นคนก้าวร้าว
She is bossy. หล่อนเป็นคนจู้จี้

 • affectionate อะเฟ็คเชินเนิท น่ารัก
 • aggressive อะเกร็สสิฝ ก้าวร้าว
 • ambitious แอ็มบิ๊เชิส ทะเยอทะยาน
 • anxious แอ็งเชิส ขี้กังวล
 • artistic อาทิ๊สติก มีศิลปะ
 • bad-tempered แบด เท็มเพิด ขี้โมโห
 • big-headed บิก เฮดเด็ด ทะนงตน
 • boring บ๊อริง น่าเบื่อ
 • bright ไบร๊ท ฉลาด
 • bossy บ๊อสสิ จู้จี้
 • courageous คะเร๊เจิส กล้าหาญ
 • creative ครีเอ๊ทิฝ สร้างสรรค์
 • cruel ครู๊เอิล โหดร้าย
 • dependable ดิเพ็นดะเบิล ไว้ใจได้
 • devious ดี๊เวียส เจ้าเล่ห์
 • dim ดิม ทึ่ม
 • dishonest ดีสอ๊อนเนิสท ไม่ซื้อสัตย์
 • easy-going อิ๊สิโกวิง ง่ายๆ
 • egotistical อีเกอะทิ๊สทิเคิล มีฐิติ
 • extroverted เอ็กสตระเวิทเท็ด เปิดเผย
 • friendly เฟร็นลิ เป็นมิตร
 • generous เจ็นเนอะเริส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • gregarious กริแก๊เรียส ชอบเข้าสังคม
 • hard-working ฮาด เวิคคิง ขยัน
 • helpful เฮ็ลพฟุล ชอบช่วยเหลือ
 • honest อ๊อนเนิสท ซื่อสัตย์
 • jealous เจ๊เลิส ขี้อิจฉา
 • impulsive อิมพั๊ลสิฝ หุนหันพลันแล่น
 • industrious อินดั๊สเตรียส ขยัน
 • intelligent อินเท็ลละเจินท ฉลาด
 • introverted อิ๊นทระเวิทเท็ด เก็บตัว
 • lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
 • mean มีน ขี้เหนียว
 • modest ม็อดเดิสท อ่อนน้อมถ่อมตน
 • moody มู๊ดดิ อารมณ์แปรปรวน
 • neat นี๊ท พิถีพิถัน
 • nervous เน๊อเวิส ประหม่า
 • nice ไนซ นิสัยดี
 • naughty น็อทิ ขี้ดื้อ
 • outgoing เอาโก๊วิง ชอบออกสังคน
 • polite เพอะไล๊ท สุภาพ
 • quiet ไคว๊เยิท เงียบ
 • reliable ริไล๊อะเบิล เชื่อถือได้
 • rude รูด หยาบคาย
 • shy ชาย อาย
 • selfish เซ็ลฟิช เห็นแก่ตัว
 • sensitive เซ็นซิทิฝ อ่อนไหว
 • serious เซี๊ยเรียส เคร่งขรึม
 • sincere ซินเซี๊ย จริงใจ
 • sociable โซ๊ชะเบิล ชอบเข้าสังค
 • polite เพอะไล๊ท สุภาพ
 • talkative ท็อคคะทิฝ พูดเก่ง
 • trustworthy ทรั๊สวอธิ ไว้ใจได้
 • unfriendly อันเฟร็นลิ ไม่เป็นมิตร
 • unreliable อันริล๊ายเออะเบิล เชื่อถือไม่ได้
 • unkind อันไคด ใจร้าย
 • upbeat อัพบี๊ท ร่าเริง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 85

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *