นิสัย ภาษาอังกฤษคืออะไร 88 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกลักษณะนิสัยของคน

นิสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า habit เป็นสิ่งที่ทำจนติด จนชินนี่แหละ เขาเรียกว่า “นิสัย” คำที่ไว้บรรยายลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า personality คือลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งก็คงจะคล้ายๆของไทยนี่แหละ เพราะโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าชนชาติไหนๆ ก็มักจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกัน

นิสัย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

habit  อ่านว่า แฮ๊บบิท แปลว่า นิสัย คำนิยามคือ สิ่งที่ทำ หรือการกระทำจนเป็นปกติวิสัย จนยากมากๆที่จะเลิกได้  ภาษาปากเขาเรียกว่า ชอบ…. เช่น ชอบตื่นสาย ชอบเล่นเฟสก่อนนอน เป็นต้น ถ้าทำอะไรดีๆ เขาก็เรียกว่า “นิสัยดี” ทำอะไรที่ไม่เข้าท่าเขาก็เรียกว่า “นิสัยแย่” เป็นต้น

personality   อ่านว่า เพอเซินแน๊ลละทิ แปลว่าลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล  ซึ่งเรามักจะเรียกกัน เขาเป็นคนอย่างโน้น หล่อนเป็นคนอย่างนี้ เช่น เขาเป็นคนก้าวร้าว หล่อนเป็นคนน่ารัก เป็นต้น คำศัพท์ต่อไปนี้ เป็น personality  นะครับ ไม่ใช่ habit 

ตัวอย่างประโยค

He is aggressive. เขาเป็นคนก้าวร้าว
She is bossy. หล่อนเป็นคนจู้จี้

 1. affectionate อะเฟ็คเชินเนิท น่ารัก
 2. aggressive อะเกร็สสิฝ ก้าวร้าว
 3. ambitious แอ็มบิ๊เชิส ทะเยอทะยาน
 4. anxious แอ็งเชิส ขี้กังวล
 5. artistic อาทิ๊สติก มีศิลปะ
 6. bad-tempered แบด เท็มเพิด ขี้โมโห
 7. big-headed บิก เฮดเด็ด ทะนงตน
 8. boring บ๊อริง น่าเบื่อ
 9. bright ไบร๊ท ฉลาด
 10. bossy บ๊อสสิ จู้จี้
 11. courageous คะเร๊เจิส กล้าหาญ
 12. creative ครีเอ๊ทิฝ สร้างสรรค์
 13. cruel ครู๊เอิล โหดร้าย
 14. dependable ดิเพ็นดะเบิล พึ่งพาได้
 15. devious ดี๊เวียส เจ้าเล่ห์
 16. dim ดิม ทึ่ม
 17. dishonest ดีสอ๊อนเนิสท ไม่ซื่อสัตย์
 18. easy-going อิ๊สิโกวิง ง่ายๆ
 19. egotistical อีเกอะทิ๊สทิเคิล มีฐิถิ
 20. extroverted เอ็กสตระเวิทเท็ด เปิดเผย
 21. friendly เฟร็นลิ เป็นมิตร
 22. generous เจ็นเนอะเริส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 23. gregarious กริแก๊เรียส ชอบเข้าสังคม
 24. hard-working ฮาด เวิ๊คคิง ขยัน
 25. helpful เฮ็ลพฟุล ชอบช่วยเหลือ
 26. honest อ๊อนเนิสท ซื่อสัตย์
 27. jealous เจ๊เลิส ขี้อิจฉา
 28. impulsive อิมพั๊ลสิฝ หุนหันพลันแล่น
 29. industrious อินดั๊สเตรียส ขยัน
 30. intelligent อินเท็ลละเจินท ฉลาด
 31. introverted อิ๊นทระเวิทเท็ด เก็บตัว
 32. lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
 33. mean มีน ขี้เหนียว
 34. modest ม็อดเดิสท อ่อนน้อมถ่อมตน
 35. moody มู๊ดดิ อารมณ์แปรปรวน
 36. neat นี๊ท พิถีพิถัน
 37. nervous เน๊อเวิส ประหม่า
 38. nice ไนซ นิสัยดี
 39. naughty น็อทิ ขี้ดื้อ
 40. outgoing เอาโก๊วิง ง่ายๆ
 41. polite เพอะไล๊ท สุภาพ
 42. quiet ไคว๊เยิท เงียบ
 43. reliable ริไล๊อะเบิล เชื่อถือได้
 44. rude รูด หยาบคาย
 45. shy ชาย อาย
 46. selfish เซ็ลฟิช เห็นแก่ตัว
 47. sensitive เซ็นซิทิฝ อ่อนไหว
 48. serious เซี๊ยเรียส จริงจัง
 49. sincere ซินเซี๊ย จริงใจ
 50. sociable โซ๊ชะเบิล ชอบเข้าสังคม
 51. polite เพอะไล๊ท สุภาพ
 52. talkative ท็อคคะทิฝ พูดเก่ง
 53. trustworthy ทรั๊ส-วอ-ธิ ไว้ใจได้
 54. unfriendly อันเฟร็นลิ ไม่เป็นมิตร
 55. unreliable อันริล๊ายเออะเบิล เชื่อถือไม่ได้
 56. unkind อันไคด ใจร้าย
 57. upbeat อัพบี๊ท ร่าเริง
 58. enthusiastic อินธิวซิแอ๊สติค กระตือรื้อร้น
 59. assertive เออะเซ๊อทิฝ แน่วแน่
 60. critical คริ๊ททิเคิล ชอบวิพากย์วิจารณ์
 61. caring แค๊ริง ใส่ใจผู้อื่น
 62. .insensitive อินเซ็นซิทิฝ ไม่อ่อนไหว
 63. reasonable รี๊เซินนะเบิล มีเหตุผล
 64. unreasonable อันรี๊เซินนะเบิล ไม่มีเหตุผล
 65. kind ไคนดึ ใจดี
 66. unkind อันไคนดึ ใจร้าย
 67. secretive ซิ๊เครอะทิฝ ซ่อนความรู้สึกเก่ง
 68. mature มะชั๊ว เป็นผู้ใหญ่
 69. immature อิมมะชั๊ว เหมือนเด็ก
 70. cautious ค๊อเชียส มีสติ
 71. brave เบรฝ กล้าหาญ
 72. funny ฟันนิ ตลก
 73. patient เพ๊เชิน อดทน
 74. impatient อิมเพ๊เชิน ไม่มีความอดทน
 75. optimistic อ๊อพทิมิสติค มองโลกในแง่ดี
 76. intelligent อินเท็ลเลอะเจิน ฉลาด
 77. silly ซิ๊ลลิ งี่เง่า
 78. eccentric อิคเซ็นทริค แปลกประหลาด
 79. calm คาม สุขุม
 80. confident ค็อนฟิเดินทึ มั่นใจ
 81. disonest ดิสอ็อนนิสทึ คดโกง
 82. supportive เซอะพ๊อททิฝ ชอบช่วยเหลือสนับสนุน
 83. unreliable อันริไล๊เยอะเบิล ไว้ใจไม่ได้
 84. talented แท๊เลินเท็ด เก่ง, มีพรสวรรค์
 85. arrogant แอ๊เรอะเกินทึ หยิ่ง
 86. considerate เคินซิ๊ดเดอะเริท เห็นแก่คนอื่น
 87. approachable เออะโพร๊ชเชอะเบิล เข้าถึงง่าย
 88. unapproachable อันเออะโพร๊ชเชอะเบิล เข้าถึงยาก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 198

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *