บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฉบับง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ประโยคง่ายม๊ากๆ

2
2900

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับง่ายๆเหล่านี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้การ สนทนาภาษาอังกฤษ สามารถนำประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆที่ง่ายๆ และใช้ได้จริง เพื่อนำไปฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันให้สามารถสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นกับบุคคลทั่วๆไปได้

ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล และคําอ่าน ที่นำเสนอต่อไปนี้ถือว่าเป็นประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันจริงๆเลย เพราะเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งคนไทยก็จะสื่อสารกันด้วยคำศัพท์และประโยคที่ง่ายๆนี่แหละ เอาไว้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเขาได้บ้าง

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conersation

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ที่พูดอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษ ถามตอบกันไปมาด้วยคำศัพท์และสำนวนธรรมดา ไม่ได้ใช้ศัพท์แสลงแต่อย่างใด เพราะประโยคที่ใช้ค่อนข้างง่าย แต่สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นก็อาจคิดว่ายังยากอยู่

ประโยคภาษาอังกฤษยาวๆ จะเหมาะกับคนที่สามารถสื่อสารได้บ้างแล้ว เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับสูงขึ้นไป การเริ่มต้นอะไรที่มันยาก จะทำให้เรารู้สึกว่ามันเกินความสามารถของเรา ดังนั้นมือใหม่เริ่มจากง่ายๆนี่แหละดีสุดแล้ว

ในตัวบทเรียนมีเสียงประกอบบทสนทนาด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังเสียงสนทนา จะได้คุณเคยกับเสียงภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านล่างนี้แบ่งออกเป็นชุดๆ เพื่อให้สะดวกในการเรียนรู้ว่าตอนนี้เรียนรู้ถึงไหนแล้ว

สรุปว่าบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ควรเป็นประโยคง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารได้ตรงตามความต้องการ เพราะการเรียนรู้ศัพท์ หรือประโยคต่างๆที่ซับซ้อนเกินไป อาจจะทำให้การสื่อสารผิดพลาดจากที่เราต้องการสื่อก็เป็นได้

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 1

10 บทสนทนาต่อไปนี้ถือว่าเป็นการสนทนาในระดับพื้นฐานเบื้องต้นครับ ใน 1 บทสนทนาประกอบไปด้วย 3-4 ประโยค แค่ 5 บทแรกทุกคนก็ได้เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ 20 ประโยคกว่าๆแล้วครับ

ทุกบทเรียนจะเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามตอบ บทแรกๆก็จะเน้นไปที่ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 2

ชุดนี้จะยังคงเป็น ประโยค สนทนา ภาษา อังกฤษ ใน ชีวิต ประจำ วัน อยู่นะครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 3

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 4

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 5

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 6

 

* อยากเก่งภาษาอังกฤษ ทุกคนก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง กับบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ