บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 การทักทาย Greetings

0
121

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่นำเสนอนี้เป็นบทเรียนการสนทนาเบื้องต้นสำหรับผู้ เริ่มเรียนครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในรูปแบบง่ายๆ ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับนาทาชาได้เลยนะครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • กล่าวทักทายได้
  • ถามตอบทุกข์สูขในรูปแบบง่ายๆ ไสตล์เป็นกันเองได้

บทสนทนาต่อไปนี้ตัดทอนมาจากนาทีที่ 4:52 ซึ่งเป็นบทสนทนาที่สมบูรณ์แล้ว

Jennifer: Hello, Natasha.
เฮ็ลโล นาท๊าชา
สวัสดี นาทาชา

Natasha: Hello, Jennifer.
เฮ็ลโล เจ็นนิเฟอะ
สวัสดี เจนนิเฟอร์

Jennifer: How are you?

ฮาว อ๊า ยู
คุณสบายดีไหม

Natasha: Fine, Thanks. How are you?
ไฟน แธงคส ฮาว อ๊า ยู
สบายดี ขอบคุณ คุณสบายดีไหม

Jennifer: Good. Thank you.

กูด แธ๊งคิว
สบายดี ขอบคุณ

คำศัพท์และความหมาย

hello   เฮ็ลโล  สวัสดี

how ฮาว  อย่างไร

are  อา  เป็น, อยู่, คือ

you ยู  คุณ

fine  ไฟน  ดี

good  กูด  ดี

thanks  แธงคส  ขอบใจ

thank you ขอบคุณ

Tips:
Thanks กับ Thank you เป็นคำขอบคุณทั้งคู่ แต่คำว่า Thanks จะใช้แบบเป็นกันเองกับเพื่อนๆ หรือกับคนที่เรามักคุ้นเป็นอย่างดี ส่วน Thank you จะเป็นทางการซึ่งเป็นมาตรฐานสากลก็ว่าได้ครับใช้ได้กับบุคคลทั่วไป

Fine กับ Good  แปลว่า ดี หมายถึง สบายดี จะเลือกตอบอันไหนก็ได้ และสามารถใช้ I’m (ไอม = ฉัน) นำหน้าก็ได้ เป็น I’m fine. / I’m good. ซึ่งแปลว่า ฉันสบายดี

 


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here