บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 13 Count 10-100 นับ 10 -100


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 10-100 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 11-20 นะครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • สามารถนับเลข 10-100 ได้ถูกต้อง

การนับเลขเริ่มนาทีที่  2:40

10  ten เท็น  สิบ

20  twenty ทเว็นทิ   ยี่สิบ

30  thirty เธ๊อทิ   สามสิบ

40  forty ฟ๊อทิ  สี่สิบ

50  fifty ฟิ๊ฟทิ  ห้าสิบ

60  sixty ซิกสติ  หกสิบ

76  seventy เซ็ฝเฝินทิ  เจ็ดสิบ

80  eighty เอททิ  แปดสิบ

90  ninety ไนนทิ  เก้าสิบ

100  one hundred วัน  ฮ้๊นเดริด  หนึ่งร้อย

การนับเลขที่มีหลักหน่วยอยุ่ด้วย

ให้เอา one two……nine มาต่อท้ายคำได้เลย เช่น

twenty-one  ยี่สิบเอ็ด

thirty-two สามสิบสอง

forty-three สี่สิบสาม

fifty-five ห้าสิบห้า

sixty-five  หกสิบห้า

ศึกษาวิธีการนับหนึ่งถึงล้าน

 

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?