บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 17 การสร้างประโยคจาก is am are

0
187


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการสร้างประโยคโดยใช้ is am are บางครั้ง is am are ไม่ต้องแปล ถ้าคำที่ตามหลังเป็นคำบอกลักษณะของคำนาม เช่น สวย หล่อ เป็นต้น

  • is am are ไม่ต้องแปล ถ้าคำตามหลังเป็นคำบ่งบอกลักษณะนาม (คุณศัพท์)

I am famous.
ไอ แอม เฟ๊เมิส
ฉัน มีชื่อเสียง

He is handsome.
ฮี อิส แฮ๊นซัม
เขา หล่อ

She is smart.
ชี อิส สมาร์ท
หล่อน ฉลาด

It is beatiful.
อิท อิส บิ๊วทิฟุล
มัน สวย

  • is am are แปลตามปกติ ถ้าคำตามหลังเป็นคำนาม

We are politicians.
วี อา พอลิทิ๊เชิน
พวกเรา เป็น นักการเมือง

They are teachers.
เด อา ที๊เชอส
พวกเขา เป็น ครู

I am an actor.
ไอ แอม แอน แอ็คเทอะ
ฉัน เป็น นักแสดง

She is a mother.
ชี อิส อะ มัธเดอะ
หล่อน เป็น คุณแม่

He is a father.
ฮี อิส อะ ฟ๊าเดอะ
เขา เป็น คุณพ่อ

คำศัพท์และความหมาย

famous เฟ๊เมิส มีชื่อเสียง
handsome แฮ็นซัม หล่อ
smart สมาร์ท ฉลาด
beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
politician พอลิทิ๊เชิน นักการเมือง
teacher ที๊เชอะ ครู
actor แอ็คเทอะ นักแสดงชาย
mother มัธเดอะ แม่
father ฟ๊าเดอะ พ่อ
a  อะ หนึ่ง
an แอน หนึ่ง

Tips:

การ เติม s ต่อท้ายคำนาม หมายถึงมีจำนวนตั้งแต่สองขึ้นไป แปลว่า หลาย
teacher ครูคนเดียว >> Teachers ครูหลายคน

Politician นักการเมืองคนเดียว >> Politicians นักการเมืองหลายคน

 

a กับ แอน แปลว่าหนึ่ง แต่ปกติมักจะไม่แปล

I am a teacher. จริงๆแล้ว แปลว่า ฉัน คือ ครู คนหนึ่ง แต่มักจะตัดออกเหลือแค่ ฉัน คือ ครู


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here