บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 5 สำนวนที่เป็นประโยชน์ Useful expressions

0
174

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นสำนวนที่ควรศึกษาเอาไว้ใช้ระหว่างการสนทนา ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้น สิ่งนี้ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร หรือมันแปลว่าอะไร

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • ถามว่าสิ่งนั้น สิ่งนี้ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

 

ถาม  : How do you say ชอล์ก in English.
ฮาว ดู ยู เซ ชอล์ก อิน อิ๊งลิช
คุณ พูด ชอล์ก ใน ภาษา อังกฤษ อย่างไร (ชอล์กภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร)

ตอบ : In English  ปากกา  is   chalk.
อิน อิงลิช ชอล์ก อิส ชอค
ใน ภาษา อังกฤษ ชอล์ก คือ ชอล์ก

เวลาถามอย่าลืมโชว์ชอล์กห้ฝรั่งดูด้วย เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร หรือจะใช้สำนวนนี้ถามครูฝรั่งในห้องเรียนก็ได้ และถ้าอยากจะรู้ว่าคำอื่นๆภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ก็เอาคำมาแทน ชอล์ก ได้เลย

I don’t understand. What is chalk?
ไอ ด้น อันเดอสแตนด ว็อท อิส ชอค
ฉัน ไม่ เข้าใจ อะไร คือ ชอล์ก

I don’t understand. What does chalk mean?
ไอ ด้นท อันเดอสแตนด ว็อท เดิส ชอค มีน
ฉัน ไม่ เข้าใจ อะไร  หมายถึง ชอล์ก

ใช้ในกรณีที่เราไม่เข้าใจความหมายของ ชอล์ก ซึ่งคู่สนทนาจะพยายามหาทางทำให้เราเข้าใจให้ได้ โดยอาจอธบายหรือ เอาของจริงให้ดู

ถาม : Do you understand?
ดู ยู อั๊นเดอสแตนด
คุณ เข้าใจ ใช่ไหม

ตอบ : Yes, I do.
เย็ส ไอ ดู
ใช่ ฉัน เข้าใจ

ตอบ : No, I don’t.
โน ไอ ด้นท
ไม่ ฉัน ไม่เข้าใจ

หลังจากที่คู่สนทนาอธิบายแล้ว ก็จะถามเราว่าเราเข้าใจหรือเปล่าโดยใช้สำนวนถามตอบด้งด้านบน ถ้าเข้าใจก็ตอบ Yes ไม่เข้าใจก็ตอบ No ให้เขาอธิบายอีกที

คำศัพท์และความหมาย

How ฮาว อย่างไร
do ดู ทำ (ใช้ในประโยคคำถามไม่ต้องแปล)
you ยู คุณ
say เซ พูด
in อิน ใน
English อิ๊งลิช ภาษาอังกฤษ
what ว็อท อะไร
is อิส เป็น อยู่ คือ
does เดิส ทำ (ใช้ในประโยคคำถามไม่ต้องแปล)
mean มีน หมายถึง
yes เย็ส ใช่
no โน ไม่
don’t ด้นท ไม่ (ย่อมาจาก do not)

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here