บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 6 แนะนำตัวเอง Introducing Yourself

0
280


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการแนะนำตนเอง เป็นการแนะนำเฉพาะชื่อเท่านั้น ก่อนอื่นเลยเราต้องแนะนำชื่อของเราก่อนแล้วค่อยถามชื่อเขา แล้วแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน มาชมกันเลยครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • สามารถแนะนำตัวเอง พร้อมแสดงความยินดีที่ได้รู้จักตามธรรมเนียมปฏิบัติ

 

Jennifer : My name is  Jennifer. What is your name?
มายเนม อิส เจ็นนิเฟอะ ว็อท อิส ยัว เนม
ชื่อของฉัน คือ เจนนิเฟอร์ ชื่อของคุณคือะไร (ฉันชื่อเจนนิเฟอร์ คุณชื่ออะไร)

Natasha : My name is Natasha. Nice to meet you.
มาย เนม อิส นาทาชา ไนซ ทุ มีท ยู
ชื่อของฉัน คือนาทาชา ยินดีที่ได้พบคุณ (ยินดีที่ได้รู้จัก)

Jennifer : Nice to meet you, too.
ไนซ ทุ มีท ยู ทู
ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน (ยินดีที่ได้รู้จักเช่น)

คำศัพท์และความหมาย

my มาย ของฉัน
name  เนม ชื่อ
is  อิส เป็น อยู่ คือ
what  ว็อท อะไร
your  ยัว ของคุณ
nice ไนซ ดี, ยินดี
to ทู  ไปสู่, ที่ได้
meet มีท พบ
you  ยู คุณ
too ทู เช่นกัน, มากเกินไป

Tips:

การแนะนำตัวเองจะใช้สำนวน “I’m + ชื่อของเรา” ก็ได้ เช่น  I’m Jennifer.

โดยปกติแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งแนะนำตัว อีกฝ่ายก็จะแนะนำตัวตอบเช่นกันโดยไม่ต้องรอให้ถามชื่อก็ได้ และก่อนถามชื่อก็ต้องกล่าวทักทายก่อนตามธรรมเนียมเช่น

Jennifer : Hello. I’m Jennifer.
Natasha : Hello. I’m Nathasha. Nice to meet you.
Jennifer : Nice to meet you, too.


สำนวน ” ยินดีที่ได้รู้จัก” อีกสำนวนหนึ่งคือ
Pleased to meet you.
พลีสดึ ทุ มีท ยู

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ