ประเทศ ภาษาอังกฤษ A to Z รายชื่อประเทศต่างๆทั่วโลก 196 ประเทศ คำอ่าน คำแปล

รายชื่อประเทศทั่วโลกทั้งหมดมีเท่าไหร่กันแน่?  การจะเป็นประเทศได้เขามีเกณฑ์กำหนดอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าประเทศทั้งหมดในโลกนับกันตามรายชื่อประเทศต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่ ถ้าไม่เข้าข่ายเขาจะนับเป็นดินแดน

ดังนั้นประเทศทั่วโลกจึงมีอยู่ 196 ประเทศแค่นั้นเอง ถ้าทุกคุณได้ดูรายชื่อจะเห็นว่า มีชื่อประเทศแปลกๆที่เราไม่รู้จักก็มี และคนประเทศอื่นๆเขาไม่รู้จักประเทศเราเห็นชื่อประเทศไทยเป็นชื่อแปลกๆก็มีเหมือนกัน

ประเทศ ภาษาอังกฤษ

รายชื่อประเทศต่างๆในโลกแบ่งออกเป็น ชื่อที่เรียกันทั่วไปและชื่อที่เป็นทางการนะครับ ส่วนมากเราจะเรียกชื่อประเทศต่างๆแบบไม่เป็นทางการ เช่น เราเรียกประเทศของเราว่า “ไทย” ส่วนชื่อทางการคือ”ราชอาณาจักรไทย” ซึ่งเราก็ไม่คอยได้ใช้กันสักเท่าไหร่

บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษกันนะครับ ชื่อไทยคงจะพอรู้จักกันบ้างแล้ว ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าประเทศทั้งหมดในโลกเราจะเรียกกันแบบไม่เป็นทางการเสียส่วนใหญ่ ดังนั่นในบทเรียนนี้จะใช้ชื่อเรียกแบบไม่เป็นทางการนะครับ

ในโลกมีกี่ประเทศ

ในบทเรียนนี้จะเรียงชื่อประเทศจำนวน 196 ประเทศ ตามลำดับตัวอักษร a-z โดยไม่ได้แยกทวีปต่างๆแต่อย่างใด หากต้องการศึกษาประเทศในทวีปต่างๆให้ใช้เมนูต่อไปนี้เลยครับ

ชื่อประเทศภาษาอังกฤษที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น

มาเรียนรู้คำศัพท์ชื่อประเทศต่างๆ ที่สำคัญทั่วโลก และประเทศในอาเซียนของเรากันนะครับ ประเทศต่างๆทั่วโลกมีเกือบสองร้อยประเทศ แต่เบื้องต้นทำความรู้จักแค่นี้ก่อนแล้วกัน

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1
 
America
อะเม๊ริเคอะ สหรัฐอเมริกา
2
  Australia
อ๊อสเตรเลีย ออสเตรเลีย
3
  Brunei
บรูน๊าย บรูไน
4
  Burmar
เบ๊อเมอะ พม่า
5
  Cambodia
แค็มโบ๊เดีย กัมพูชา
6
  Canada
แค๊เนอะเดอะ แคนาดา
7
  China
ไช๊เนอะ จีน
8
  Egypt
อี๊จิพท อียิปต์
9
  England
อิ๊งเลินด อังกฤษ
10
  France
ฟรานซ ฝรั่งเศส
11
  India
อิ์นเดีย อินเดีย
12
  Indonesia
อินเดอะนี๊เซีย อินโดนีเซีย
13
  Italy
อิ๊ทลิ อิตาลี
14
  Japan
เจอะแพ๊น ญี่ปุ่น
15
  Korea
คอเรี๊ย เกาหลี
16
  Laos
ลาวส ลาว
17
  Malaysia
เมอะเล๊เชอะ มาเลเซีย
18
  New Zealand
นิว ซี๊เลินด นิวซีแลนด์
19
  Singapore
ซิงงะพ๊อ สิงคโปร์
20
  Spain
สเป๊น สเปน
21
  Thailand
ไท๊แลนด ไทย
22
  Philippines
ฟิลิพพี๊นส ฟิลิปปินส์
23
  Vietnam
เวียดน๊าม เวียดนาม

รายชื่อประเทศภาษาอังฤษทั้งหมดจำนวน 196 ประเทศ

รายชื่อประเทศในโลกทั้งหมด ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินว่าเป็นประเทศแล้ว จำนวน 196 ประเทศ มีสักกีประเทศกันที่เรารู้จักเป็นอย่างดี มีกี่ประเทศที่เรารู้จักแค่ชื่อ และมีกี่ประเทศที่เราไม่เคยได้ยินเลยมาทั้งชีวีด มาเรียนรู้ชื่อประเทศต่างๆเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลย

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย A

Afghanistan แอฟแก๊นิสแตน อัฟกานิสถาน
Albania แอลเบ๊เนีย แอลเบเนีย
Algeria แอ็ลจิ๊เรีย แอลจีเรีย
Andorra แอนด๊อเรอะ อันดอร์รา
Angola แอ็งโก๊เลอะ แองโกลา
Antigua and Barbuda แอ็นที๊เกอะ เอิน บาบิ๊วเดอะ แอนติกาและบาร์บูดา
Argentina อาเจินที๊เนอะ อาร์เจนตินา
Armenia อามี๊เนีย อาร์มีเนีย
Australia อ็อสเตร๊เลีย  ออสเตรเลีย
Austria อ๊อสเตรีย ออสเตรีย
Azerbaijan แอะเสอะไบจ๊าน อาเซอร์ไบจาน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย B

Bahamas เบอะฮ๊าเมิส บาฮามาส
Bahrain บาเร๊น บาห์เรน
Bangladesh แบ็งเกลอะเด็ช บังกลาเทศ
Barbados บาเบ๊ด็อส บาร์เบโดส
Belarus เบ็ลเลอะรู๊ส เบลารุส
Belgium เบ็ลเจิม จักรเบลเยียม
Belize เบอลี๊ส เบลีซ
Benin เบ็นนี๊น เบนิน
Bhutan บูท๊าน ภูฏาน
Bolivia เบอะลิ๊ฝเวีย โบลิเวีย
Bosnia and Herzegovina บ๊อสเนีย แอน เฮิทเซอะกั๊ฝวิเนอะ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Botswana บ็อทสว๊าเนอะ บอตสวานา
Brazil เบรอะซิ๊ล บราซิล
Brunei Darussalam บรูไน๊ เดอะรุซเซอะเลิม บรูไนดารุสซาลาม
Bulgaria บัลแก๊เรีย บัลแกเรีย
Burkina Faso เบอะคี๊เนอะ แฟ๊ะโซ บูร์กินาฟาโซ
Burundi บุรุ๊นดิ บุรุนดี

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย C

Cabo Verde ค๊าบุ เว๊อะดิ กาบูเวร์ดี
Cambodia แค็มโบ๊เดีย กัมพูชา
Cameroon แค็มเมอะรู๊น แคเมอรูน
Canada แค๊เนอะเดอะ แคนาดา
Central African Republic เซ็นเทริล แอ๊ฟริเคิน ริพั๊บลิค แอฟริกากลาง
Chad แช็ด ชาด
Chile ชิ๊ลิ ชิลี
China ไช๊เนอะ จีน
Colombia เคอะล็อมเบีย โคลอมเบีย
Comoros ค็อมเมอะโรส คอโมโรส
Costa Rica ค็อสเตอะรี๊เคอะ คอสตาริกา
Côte d’Ivoire โคทดีฝว๊า โกตดิวัวร์
Croatia โครเอ๊เชอะ โครเอเชีย
Cuba คิ๊วเบอะ คิวบา
Cyprus ไซ๊เพริส ไซปรัส
Czechia เช็คเคีย เช็กเกีย

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย D

Democratic Republic of the Congo เด็มเมอะแคร็ททิค ริพั๊บลิค ออฟ เดอะ ค็องโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
Denmark เด็นมาค เดนมาร์ก
Djibouti จิบู๊ทิ จิบูตี
Dominica เดอะมิ๊นนิเคอะ ดอมินีกา
Dominican Republic  เดอะมิ๊นิเติน ริพั๊บลิค สาธารณรัฐโดมินิกัน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย E

Ecuador เอ็คเวอะดอ เอกวาดอร์
Egypt อี๊จิพท อียิปต์
El Salvador เอ็ล แซ๊ลเวอะดอ เอลซัลวาดอร์
Equatorial Guinea เอ็คควิท๊อเรียล กิ๊นิ อิเควทอเรียลกินี
Eritrea เอริเทร๊เออะ เอริเทรีย
Estonia เอ็สโต๊เนีย เอสโตเนีย
Ethiopia อีธิโอ๊เพีย เอธิโอเปีย

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย F

Fiji ฟี๊จี ฟีจี
Finland ฟิ๊นเลินด ฟินแลนด์
France ฟร๊านซ ฝรั่งเศส

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย G

Gabon แกะบ๊อน กาบอง
Georgia จ๊อเจอะ จอร์เจีย
Germany เจ๊อเมอะนิ เยอรมนี
Ghana ก๊าเนอะ กานา
Greece กรีซ กรีซ
Grenada เกรอะเน๊เดอะ เกรเนดา
Guatemala กวาเตอะม๊าเลอะ กัวเตมาลา
Guinea กิ๊นิ กินี
Guinea-Bissau กินิบิโซ๊ กินี-บิสเซา
Guyana กายแอ๊เนอะ กายอานา

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย H

Haiti เอ๊ทิ เฮติ
Honduras ฮ็อนดุ๊เริส ฮอนดูรัส
Hungary ฮั๊งเกอะริ ฮังการี

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย I

Iceland ไอ๊ซเลินด ไอซ์แลนด์
India อิ๊นเดีย อินเดีย
Indonesia อินเดอะนี๊เชอะ อินโดนีเซีย
Iran อิร๊าน อิสลามอิหร่าน
Iraq อิร๊าค อิรัก
Ireland อ๊ายเลินด ไอร์แลนด์
Israel อิ๊สเรล อิสราเอล
Italy อิ๊ทเทอะลิ อิตาลี

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย J

Jamaica เจอะไม๊เคอะ จาเมกา
Japan เจอะแพ๊น ญี่ปุ่น
Jordan จ๊อเดิน จอร์แดน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย K

Kazakhstan แคแส็กสต๊าน คาซัคสถาน
Kenya เค็นเยอะ เคนยา
Kiribati คิ๊ริแบส คิริบาส
Kosovo เค๊าะเซอะโว คอซอวอ
Kuwait คูเว๊ท คูเวต
Kyrgyzstan เคอกิสต๊าน คีร์กีซสถาน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย L

Laos ลาวซ ลาว
Latvia แล็ทเวีย ลัตเวีย
Lebanon เล็บเบอะเนิน เลบานอน
Lesotho เลอะซู๊ทู เลโซโท
Liberia ไลเบี๊ยเรีย ไลบีเรีย
Libya ลิ๊บเบีย ลิเบีย
Liechtenstein ลิ๊คเทินสไตน ลิกเตนสไตน์
Lithuania ลิธุเอ๊เนีย ลิทัวเนีย
Luxembourg ลั๊กเซิมเบิก ลักเซมเบิร์ก

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย M

Macedonia แม็สเซอะโด๊เนีย มาซิโดเนีย
Madagascar แมดเดอะแก๊สเกอะ มาดากัสการ์
Malawi เมอะล๊าวี มาลาวี
Malaysia เมอะเล๊เสียะ มาเลเซีย
Maldives ม็อลดีฝส มัลดีฟส์
Mali ม๊าลิ มาลี
Malta ม๊อลเทอะ มอลตา
Marshall Islands ม๊าเชิล ไอเลินส  หมู่เกาะมาร์แชลล์
Mauritania เมาะริเท๊เนีย มอริเตเนีย
Mauritius เมอะริ๊เชิซ มอริเชียส
Mexico เม็คซิโค เม็กซิโก
Micronesia ไมเครอะนี๊เสีย ไมโครนีเซีย
Moldova ม็อลโด๊เวอะ มอลโดวา
Monaco ม็อนเนอะโค ราชรัฐโมนาโก
Mongolia ม็องโกเลีย มองโกเลีย
Montenegro ม็อนทินี๊โกร มอนเตเนโกร
Morocco เมอะร็อคโค โมร็อกโก
Mozambique โมแซมบี๊ค โมซัมบิก
Myanmar เมี๊ยนเมอะ พม่า

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย N

Namibia เนอะมิ๊เบีย นามิเบีย
Nauru นาอู๊รู นาอูรู
Nepal เน๊พอล เนปาล
Netherlands เน๊ะเธอะเลินส เนเธอร์แลนด์
New Zealand นิว สี๊เลินด นิวซีแลนด์
Nicaragua นิเคอะแร็กกิวเวอะ นิการากัว
Niger นีแจ๊ / ไน๊เจอะ ไนเจอร์
Nigeria ไน๊เจียเรีย ไนจีเรีย
North Korea นอธ เคอะเรี๊ย เกาหลีเหนือ
Norway น๊อเว นอร์เวย์

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย O

Oman โอม๊าน โอมาน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย P

Pakistan พากิสต๊าน ปากีสถาน
Palau เพอะเล๊า ปาเลา
Palestine แพ๊เลอะสไตน ปาเลสไตน์
Panama แพ๊เนอะเมอะ รัฐปานามา
Papua New Guinea แพ็พพัวนิวกิ๊นิ ปาปัวนิวกินี
Paraguay แพ๊เรอะไกว ปารากวัย
Peru เพะรู๊ เปรู
Philippines ฟิลิพี๊นส ฟิลิปปินส์
Poland โพ๊เลินด โปแลนด์
Portugal พ๊อเชอะเกิล โปรตุเกส

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย Q

Qatar เค๊อะทา กาตาร์

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย R

Republic of the Congo ริพั๊บลิค ออฟ เดอะ ค็องโก คองโก
Romania รุเม๊เนีย/ โรเม๊เนีย โรมาเนีย
Russia เร๊อะเชอะ รัสเซีย
Rwanda รุว๊านเดอะ รวันดา

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย S

Saint Kitts and Nevis เซินท คิทซ เซิน นี๊วิซ เซนต์คิตส์และเนวิส
Saint Lucia เซินท ลู๊เชอะ เซนต์ลูเชีย
Saint Vincent and the Grenadines เซินท วินเซินท เอิน เกร็นเนอะดี๊นส เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
Samoa เซอะเม๊าเวอะ ซามัว
San Marino แซนเมอะรี๊โน ซานมารีโน
São Tomé and Príncipe เซาเทอะเม เอิน พริ๊นซิเพ เซาตูเม และปรินซีปี
Saudi Arabia เซาดิเออะเร๊เบีย ซาอุดีอาระเบีย
Senegal เซนิก๊อล เซเนกัล
Serbia เซ๊อเบีย เซอร์เบีย
Seychelles เซเช็ลส เซเชลส์
Sierra Leone เซียเรอะ ลี๊โยน เซียร์ราลีโอน
Singapore ซิงเงอะพ๊อ สิงคโปร์
Slovakia เสลอะแว๊คเคีย สโลวาเกีย
Slovenia เสลอะวี๊เนีย สโลวีเนีย
Solomon Islands ซ็อลเลอะเมิน ไอเลินส หมู่เกาะโซโลมอน
Somalia เซอะม๊าเลีย โซมาเลีย
South Africa เซ๊าธ แอ็ฟริเคอะ แอฟริกาใต้
South Korea เซ๊า เคอะเรี๊ย เกาหลีใต้
South Sudan เซาธ ซูด๊าน เซาท์ซูดาน
Spain สเป๊น สเปน
Sri Lanka ซรีแล๊งเกอะ ศรีลังกา
Sudan ซูด๊าน ซูดาน
Suriname ซุริน๊าม ซูรินาม
Swaziland ซว๊าสิแลนด สวาซิแลนด์
Sweden สวี๊เดิน สวีเดน
Switzerland สวิ๊ทเซอะเลินด สวิตเซอร์แลนด์
Syria ซิ๊เรีย ซีเรีย

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย T

Tajikistan ทาจิ๊กิสตาน ทาจิกิสถาน
Tanzania แท็นเซอะเนี๊ย แทนซาเนีย
Thailand ไท๊แลนด ไทย
The Gambia แก๊มเบีย แกมเบีย
Timor-Leste ที๊มอ เล็สเต ติมอร์-เลสเต
Togo โท๊โก โตโก
Tonga ท็องเงอะ ตองงา
Trinidad and Tobago ทรินิแดด เอิน เทอะเบ๊โก ตรินิแดดและโตเบโก
Tunisia ทุนี๊เซีย ตูนิเซีย
Turkey เท๊อคิ ตุรกี
Turkmenistan เทิคเม็นนิสต๊าน เติร์กเมนิสถาน
Tuvalu ทูว๊าลู ตูวาลู

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย U

Uganda ยูแก๊นเดอะ ยูกันดา
Ukraine ยู๊เครน ยูเครน
United Arab Emirates ยูไน๊ทิด แอ๊เริบ เอ๊ะมิเริทซ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United Kingdom ยุไน๊ทิด คิ๊งเดิม สหราชอาณาจักร
United States of America ยุไน๊ทิด สเตทส เอิฝ เออะเม๊ริเคอะ สหรัฐอเมริกา
Uruguay ยุ๊เรอะไกว อุรุกวัย
Uzbekistan อุสเบะกิสต๊าน อุซเบกิสถาน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย V

Vanuatu แวะนุอ๊าตู วานูวาตู
Vatican City State แวทิเคิน ซิ๊ททิ สเตท นครรัฐวาติกัน
Venezuela เว็นนิสเว๊เลอะ เวเนซุเอลา
Vietnam เวียดน๊าม เวียดนาม

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย Y

Yemen เย๊ะเม็น เยเมน

รายชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วย Z

Zambia แส๊มเบีย แซมเบีย
Zimbabwe สิมบ๊าบเว ซิมบับเว

ชือประเทศต่างทั้งหมดทั่วโลกก็มีจำนวน 196 ประเทศดังกล่าว โดยอ้างอิงจาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อประเทศ_ดินแดน_และเมืองหลวง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 191

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *