ประเภทของ adjective มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภทกันแน่ มาดูกัน

ประเภทของ adjective มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภทกันแน่ครับ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าขยายคำนาม บอกให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะอย่างไร แล้วคำคุณศัพท์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปกันนะบัดนาวเลยดีกว่า

ประเภทของ adjective

ประเภทของ adjective

การแบ่งประเภทของคำคุณศัพท์นั้น แต่ละสำนัก แต่ละสถาบันอาจจะจำแนกไม่เหมือนกันนะครับ บางท่านก็จำแนกออกละเอียดยิบ ส่วนบางท่านก็จำแนกเอาที่เป็นหลักๆเท่านั้น ณ ที่นี้ขอจำแนกเท่าที่จำเป็นต้องเรียนรู้ก็แล้วกัน

ขอเรียกคำต่อไปนี้ว่าเป็นคำคุณศัพท์ก็แล้วกันนะครับ เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นคำที่ไปขยายคำนาม ถึงแม้จริงๆชื่อของมันคือ “คำนำหน้านาม” (determiner) ก็ตามที เช่น

a, the, one, some, many, this, that, my, your เป็นต้น

คำคุณศัพท์ที่ควรจะเรียนรู้ไว้ มีอะไรบ้าง ไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับ

1. Article

article คือคำนำหน้านาม ที่เรารู้จักกันดีเลยคือ a an the

 • a cat แมวตัวหนึ่ง
 • an ant มดตัวหนึ่ง
 • the sun ดวงอาทิตย์

การใช้ a an the

2. Descriptive Adjective

Descriptive Adjective คือ คุณศัพท์บอกลักษณะ ให้รู้ว่าสูง ต่ำ ดำ ขาว ใหม่ เก่า ดี เลว  เช่น

 • tall man ชายที่สูง
 • short girl เด็กหญิงที่เตี้ย
 • bad movie หนังแย่
 • good boy เด็กชายที่ดี
 • white car รถยนต์สีขาว

3. Demonstrative Adjective

Demonstrative Adjective คือ คุณศัพท์ชี้เฉพาะ มีอยู่ด้วยกัน 4 ตัว คือ this that these those

 • this boy เด็กชาคนนี้
 • that girl เด็กหญิงคนนั้น
 • these cars รถยนต์เหล่านี้
 • those trains รถไฟเหล่านั้น

การใช้ this that these those

4. Interrogative Adjective

Interrogative Adjective คือ คุณศัพท์ใช้เป็นคำถาม ได้แก่ whose what which

 • Whose car is this? นี่คอรถยนต์ของใคร
 • What time is it? มันคือเวลาเท่าไหร่
 • Which pen is yours? ปากกาด้ามไหนคือของคุณ

5. Proper Adjective

Proper Adjective คือ คุณศัพท์ชื่อเฉพาะ คำที่รู้จักกันดีจะเป็น สัญชาติ และภาษา เช่น

 • Thai cat แมวไทย
 • American football ฟุตบอลอเมริกัน
 • Japanese car รถยนต์ญี่ปุ่น
 • Chinese language ภาษาจีน

ุ6. Possessive Adjective

Possessive Adjective คือคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ

 • my name ชื่อของฉัน
 • your cat แมวของคุณ
 • his car รถยนต์ของเขา
 • her pen ปากกาของหล่อน
 • its food อาหารของมัน
 • our house บ้านของพวกเรา
 • their bike จักรยานของพวกเขา

→ การใช้ possessive adjective

7. Quantitative Adjective

Quantitative Adjective คือ คุณศัพท์บอกปริมาณ หรือบอกจำนวน ให้ทราบว่ามีมากน้อยเพียงใด  เช่น another, other any, some, much, many, each, either, neither, one, two, first, second

 • another room อีกห้องหนึ่ง
 • many cows วัวหลายตัว
 • some houses บ้านบางหลัง
 • first boy เด็กชายคนแรก
 • one cat แมวหนึ่งตัว
 • each day แต่ละวัน

8. Relative Adjective

Relative Adjective คือ คุณศัพท์สัมพันธ์ ไว้สำหรับเชื่อมคำกับอนุประโยค ได้แก่ what which whose

 • Tell me what day is it today. บอกฉันหน่อยว่าวันนี้คือวันอะไร
 • I don’t know which way to go. ฉันไม่รู้จะไปทางไหน
 • I want to know whose book is on my desk. ฉันอยากรู้ว่าหนังสือของใครอยู่บนโต๊ะ

9. Present Participle Adjective

Present Participle Adjective  คือ คำกริยาเติม ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์  …ที่กำลัง …สำหรับ  ที่น่า…เช่น walking, running, sleeping, drinking, interesting , boring, etc.

 • walking man  ชายที่กำลังเดิน
 • walking stick ไม้เท้าสำหรับเดิน
 • running boy เด็กชายที่กำลังวิ่ง
 • running shoes รองเท้าสำหรับวิ่ง
 • sleeping dog หมาที่กำลังนอนหลับ
 • sleeping bag ถุงสำหรับนอน
 • drinking cat แมวที่กำลังดื่มน้ำ
 • drinking water น้ำสำหรับดื่ม (น้ำดื่ม)
 • interesting story เรื่องราวที่น่าสนใจ
 • boring story เรื่องราวที่น่าเบื่อ

9. Past Participle Adjective

Past Participle Adjective  คือ คำกริยาช่อง 3 ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า …ที่ถูก  ที่… เช่น lost, broken, damage, fallen, developed, etc.

 • lost world โลกที่สาบสูญ
 • broken glass แก้วที่แตก
 • damaged bridge สะพานที่เสียหาย
 • fallen leaf ใบไม้ที่ร่วงหล่น
 • developed country ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • frightened boy เด็กชายที่ตกใจกลัว

10. Compound Adjective

Compound Adjective คือ คำคุณศัพท์ประสม ซึ่งเกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

 • man-eating tiger เสือกินคน
 • six-foot-long shark ฉลามยาว 6 ฟุต
 • four-foot bed เตียงขนาด 4 ฟุต
 • part-time job งานชั่วคราว
 • green-eyed cat แมวตาสีเขียว
 • cold-blooded animal
 • warm-blooded fish ปลาเลือดอุ่น

11. Noun Used as Adjective

อันนี้ตัวมันเป็นคำนามครับ แต่มันทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เราเลยเรียกมันว่า คำนามที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ 

 • history lesson บทเรียนประวัติศาสตร์
 • fan club ชมรมของแฟนๆ
 • shoe shop ร้านรองเท้า
 • love song เพลงรัก
 • football team ทีมฟุตบอล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 76

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *