ประเภทของ adjective มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภทกันแน่ มาดูกัน

ประเภทของ adjective มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภทกันแน่ครับ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าขยายคำนาม บอกให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะอย่างไร แล้วคำคุณศัพท์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปกันนะบัดนาวเลยดีกว่า

ประเภทของ adjective

ประเภทของ adjective

การแบ่งประเภทของคำคุณศัพท์นั้น แต่ละสำนัก แต่ละสถาบันอาจจะจำแนกไม่เหมือนกันนะครับ บางท่านก็จำแนกออกละเอียดยิบ ส่วนบางท่านก็จำแนกเอาที่เป็นหลักๆเท่านั้น ณ ที่นี้ขอจำแนกเท่าที่จำเป็นต้องเรียนรู้ก็แล้วกัน

ขอเรียกคำต่อไปนี้ว่าเป็นคำคุณศัพท์ก็แล้วกันนะครับ เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นคำที่ไปขยายคำนาม ถึงแม้จริงๆชื่อของมันคือ “คำนำหน้านาม” (determiner) ก็ตามที เช่น

a, the, one, some, many, this, that, my, your เป็นต้น

คำคุณศัพท์ที่ควรจะเรียนรู้ไว้ มีอะไรบ้าง ไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับ

1. Article

article คือคำนำหน้านาม ที่เรารู้จักกันดีเลยคือ a an the

  • a cat แมวตัวหนึ่ง
  • an ant มดตัวหนึ่ง
  • the sun ดวงอาทิตย์

การใช้ a an the

2. Descriptive Adjective

Descriptive Adjective คือ คุณศัพท์บอกลักษณะ ให้รู้ว่าสูง ต่ำ ดำ ขาว ใหม่ เก่า ดี เลว  เช่น

  • tall man ชายที่สูง
  • short girl เด็กหญิงที่เตี้ย
  • bad movie หนังแย่
  • good boy เด็กชายที่ดี
  • white car รถยนต์สีขาว

3. Demonstrative Adjective

Demonstrative Adjective คือ คุณศัพท์ชี้เฉพาะ มีอยู่ด้วยกัน 4 ตัว คือ this that these those

  • this boy เด็กชาคนนี้
  • that girl เด็กหญิงคนนั้น
  • these cars รถยนต์เหล่านี้
  • those trains รถไฟเหล่านั้น

การใช้ this that these those

4. Interrogative Adjective

Interrogative Adjective คือ คุณศัพท์ใช้เป็นคำถาม ได้แก่ whose what which

  • Whose car is this? นี่คอรถยนต์ของใคร
  • What time is it? มันคือเวลาเท่าไหร่
  • Which pen is yours? ปากกาด้ามไหนคือของคุณ

5. Proper Adjective

Proper Adjective คือ คุณศัพท์ชื่อเฉพาะ คำที่รู้จักกันดีจะเป็น สัญชาติ และภาษา เช่น

  • Thai cat แมวไทย
  • American football ฟุตบอลอเมริกัน
  • Japanese car รถยนต์ญี่ปุ่น
  • Chinese language ภาษาจีน

ุ6. Possessive Adjective

Possessive Adjective คือคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ

  • my name ชื่อของฉัน
  • your cat แมวของคุณ
  • his car รถยนต์ของเขา
  • her pen ปากกาของหล่อน
  • its food อาหารของมัน
  • our house บ้านของพวกเรา
  • their bike จักรยานของพวกเขา

→ การใช้ possessive adjective

7. Quantitative Adjective

Quantitative Adjective คือ คุณศัพท์บอกปริมาณ หรือบอกจำนวน ให้ทราบว่ามีมากน้อยเพียงใด  เช่น another, other any, some, much, many, each, either, neither, one, two, first, second

  • another room อีกห้องหนึ่ง
  • many cows วัวหลายตัว
  • some houses บ้านบางหลัง
  • first boy เด็กชายคนแรก
  • one cat แมวหนึ่งตัว
  • each day แต่ละวัน

8. Relative Adjective

Relative Adjective คือ คุณศัพท์สัมพันธ์ ไว้สำหรับเชื่อมคำกับอนุประโยค ได้แก่ what which whose

  • Tell me what day is it today. บอกฉันหน่อยว่าวันนี้คือวันอะไร
  • I don’t know which way to go. ฉันไม่รู้จะไปทางไหน
  • I want to know whose book is on my desk. ฉันอยากรู้ว่าหนังสือของใครอยู่บนโต๊ะ

9. Present Participle Adjective

Present Participle Adjective  คือ คำกริยาเติม ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์  …ที่กำลัง …สำหรับ  ที่น่า…เช่น walking, running, sleeping, drinking, interesting , boring, etc.

  • walking man  ชายที่กำลังเดิน
  • walking stick ไม้เท้าสำหรับเดิน
  • running boy เด็กชายที่กำลังวิ่ง
  • running shoes รองเท้าสำหรับวิ่ง
  • sleeping dog หมาที่กำลังนอนหลับ
  • sleeping bag ถุงสำหรับนอน
  • drinking cat แมวที่กำลังดื่มน้ำ
  • drinking water น้ำสำหรับดื่ม (น้ำดื่ม)
  • interesting story เรื่องราวที่น่าสนใจ
  • boring story เรื่องราวที่น่าเบื่อ

9. Past Participle Adjective

Past Participle Adjective  คือ คำกริยาช่อง 3 ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า …ที่ถูก  ที่… เช่น lost, broken, damage, fallen, developed, etc.

  • lost world โลกที่สาบสูญ
  • broken glass แก้วที่แตก
  • damaged bridge สะพานที่เสียหาย
  • fallen leaf ใบไม้ที่ร่วงหล่น
  • developed country ประเทศที่พัฒนาแล้ว
  • frightened boy เด็กชายที่ตกใจกลัว

10. Compound Adjective

Compound Adjective คือ คำคุณศัพท์ประสม ซึ่งเกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

  • man-eating tiger เสือกินคน
  • six-foot-long shark ฉลามยาว 6 ฟุต
  • four-foot bed เตียงขนาด 4 ฟุต
  • part-time job งานชั่วคราว
  • green-eyed cat แมวตาสีเขียว
  • cold-blooded animal
  • warm-blooded fish ปลาเลือดอุ่น

11. Noun Used as Adjective

อันนี้ตัวมันเป็นคำนามครับ แต่มันทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เราเลยเรียกมันว่า คำนามที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ 

  • history lesson บทเรียนประวัติศาสตร์
  • fan club ชมรมของแฟนๆ
  • shoe shop ร้านรองเท้า
  • love song เพลงรัก
  • football team ทีมฟุตบอล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 61

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *