ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับกล่าวคำขอโทษ และคำตอบรับแบบต่างๆ

0
422

การกล่าวคำขอโทษในกรณีที่เราทำอะไรผิดพลาดไป เพื่อให้เขาให้อภัยเรา ซึ่งอาจจะเป็นความผิดเล็กน้อย หรือความผิดใหญ่หลวงแค่ไหนก็ใช้สำนวนเดียวกันครับ สำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ได้แก่

I’m sorry.
อัม ซ๊อหริ  ฉันขอโทษ
I’m very sorry.
อัม เว๊ริ ซ๊อหริ ฉันขอโทษจริงๆ

เมื่อเราทำอะไรผิดไปให้รีบใช้สำนวนด้านบนเลยครับ จำแค่อันบนตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วครับ ส่วนสำนวนด้านล่างนี้เป็นการขยายความว่าเราต้องการขอโทษในความผิดเรื่องใด

I’m sorry for……..
อัม ซ๊อหริ ฟอ …… ฉันขอโทษที่ ……..

I’m sorry for being late.
อัม ซ๊อหริ ฟอ บิ๊อิง เลท ฉันขอโทษที่มาสาย

I’m sorry for everything I’ve done.
อัม ซ๊อหริ ฟอ เอ็ฝริธิง ไอฝ ดัน  ฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำลงไป

สำนวนตอบรับคำขอโทษ

No proble. โนพร๊บเบลิม (ไม่เป็นปัญหา)

That’s alright. แด็ทส ออลไรท (นั่นไม่เป็นไร)

That’s OK. แด็ทส โอเค (นั่นโอเค)

สรุปเป็นว่าสำนวนที่ยกตัวอย่างมาแปลว่า ไม่เป็นไร


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ