ประโยคภาษาอังกฤษ การทักทายไม่เป็นทางการ

2
317

 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทักทายอย่างไม่เป็นทางการที่ใช้กันบ่อยๆ ก็ให้จดจำสองคำนี้เอาไว้เป็นพอครับ

การทักทายอย่างไม่เป็นทางการคือการทักทายแบบเป็นกันเอง กับคนที่เรารู้จักหรือสนิทสนมเป็นอย่างดี โดยไม่เกี่ยวกับอายุ เช่น คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่ากับหลานๆ หรือพ่อแม่ลูก หรือจะเป็นครูกับนักเรียน เพื่อนๆร่วมชั้นเป็นต้น

สรุปเอาง่ายๆว่า ทักทายคนที่มักคุ้นกันอย่างดีก็แล้วกันครับ

ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ในการทักทายแบบไม่เป็นทางการ

  • Hi  ฮ๊าย  หวัดดี
  • Hello เฮ็ลโล๊  สวัสดี

การนำไปใช้ ก็ให้ต่อท้ายด้วยชื่อของคนๆนั้น เช่น

Hi, Jane. ฮ๊าย เจน   หวัดดี เจน

Hi, Sam. ฮ๊าย แซม   หวัดดีแซม

Hello, Mr. Tom. เฮ็ลโล๊ มิ๊สเตอ ทอม สวัสดีคุณทอม

Hello, Susan. เฮ็ลโล๊ ซู๊ซัน สวัสดี ซูซาน

เอาสำนวนเหล่านี้ไปฝึกใช้กันนะครับ การเรียนภาษาอังกฤษให้เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวภาษาก็จะซึมซับเองโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

ต่อไปให้ศึกษาคำทักทายอย่างเป็นทางการนะครับ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ