ประโยคภาษาอังกฤษ การแนะนำเพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นให้รู้จักกัน

0
412

ประโยคภาษาอังกฤษ การแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน

การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน

ประโยคการแนะนำเพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นๆให้รู้จักกันก็มีทั้งแบบกันเอง และแบบทางการครับผม การแนะนำเพื่อนๆเราให้รู้จักกัน ก็ใช้แบบไม่เป็นทางการได้เลย ง่ายดี ส่วนการแนะนำบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีตำแหน่งหน่อยก็ใช้แบบเป็นทางการนะครับ จะได้ดูสุภาพ

การแนะนำแบบเป็นกันเอง

สมมติว่าเรารู้จักทั้งแดนและดี แต่สองคนนี้ไม่รู้จักกัน เราสามารถแนะนำได้ว่า
Dan, this is Dee. Dee, this is Dan.
แดน ดิส สิส ดี   ดี ดิส สิส แดน
แดน นี่คือดี  ดี นี่คือแดน
เอาแบบนี้แหละง่ายดี
หลังจากที่แนะนำแล้ว สองคนนี้ต้องแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน โดยพูดว่า
Nice to see you.
ไนซ ทุ ซี ยู  หรือจะพูดว่า
Nice to meet you.
ไนซ ทุ มีท ชู ก็ได้ สองสำนวนนี้แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก

การแนะนำอย่างเป็นทางการ

ใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้มีตำแหน่งใหญ่โตหน่อย เราแนะนำว่า
Mr. John, I’d like you to meet Mr. Jo.
มิสเตอะ จอน ไอด ไลค ยู ทุ มีท มิสเตอะ โจ
คุณจอห์นครับ ผมอยากให้ท่านรู้จักกับคุณโจครับ
สองท่านนี้ก็ต้องแสดงความยินดีตามธรรมเนียมโดยพูดสำนวนนี้ทั้งสองท่านเลย ว่า
How do you do?
เฮา ดุ ยุ ดู  แปลความได้ว่า ยินดีที่ได้รู้จัก นะครับ

ภาพประกอบ : http://www.freedigitalphotos.net


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ