ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษ การถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ

0
274

การถามไถ่สภาพอากาศ ส่วนมากมักเป็นการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ เป็นหนึ่งหัวข้อในการสนทนาทั่วๆไป ถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันคงไม่ต้องถาม เพราะรู้กันดีว่าอากาศขนะนั้นเป็นอย่างไร
What’s the weather like?
ว็อทส เดอะ เว็ทเธอะ ไลค
สถาพอากาศ เป็น อย่างไร

How’s the weather?

ฮาวส เดอะ เว็ทเธอะ
สถาพอากาศ เป็นอย่างไร

It’s cloudy.
อิทส เคล๊าดิ
มีเมฆมาก

คำว่า cloudy สามารถนำคำเหล่านี้แทนได้

cold โคลด หนาว
foggy ฟ๊อกกิ มีหมอก
hot ฮ็อท ร้อน
rainy เร๊นนิ มีฝนตก
snowy สโน๊วิ มีหิมะตก
stormy สต๊อมมิ มีพายุ
sunny ซั๊นนิ มีแดดออก
windy วินดิ มีลมพัด

 


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ