คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ a-z กว่า 60 ชนิด พร้อมคำอ่าน คำแปล

ผลไม้ภาษาอังกฤษ (Fruit) ทุกคนคงรู้จักคำศัพท์ผลไม้กันกันบ้างแล้วนะครับ ผลไม้ภาษาอังกฤษหลายๆคำ เราจะทับศัพท์ไปเลย เพราะคําศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษบางชนิดไม่มีในบ้านเรา เราก็เลยเรียกตามเขาไป วันนี้มาเรียนรู้ศัพท์ผลไม้ทั้งของไทยและของต่างประเทศกันนะครับ

ผลไม้ภาษาอังกฤษ

บทเรียนนี้ขอนำเสนอชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ a-z จะว่าเป็น dictionary ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษก็ว่าได้ เพราะรวบรวมคําศัพท์ผลไม้เกือบ 70 ชนิดด้วยกัน ซึ่งเป็นทั้งผลไม้ฝรั่ง ผลไม้ไทยและผลไม้จากทั่วมุมโลกเลย ภาษาอังกฤษ

ว่าแต่เด็กๆรู้จักผลไม้ไทยอะไรบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้ายังไม่รู้จักขอแนะนำสักสามสี่ชื่อต่อไปนี้ก็แล้วกัน  ได้แก่ มังคุด ภาษาอังกฤษคือ  เงาะภาษาอังกฤษคือ rambutan ทุเรียน ภาษาอังกฤษคือ durian และ

คําศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 10 คำ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ต่างๆจำนวน 10 คำพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรเรียนรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
banana บะน๊านะ กล้วย
coconut โค๊โคนัท มะพร้าว
grape เกรพ องุ่น
lemon เล็มเมิน มะนาวฝรั่ง
mango แม็งโก มะม่วง
orange อ๊อรินจ ส้ม
papaya พะไพ๊ยะ มะละกอ
pineapple ไพ๊แนพเพิล สัปปะรด
strawberry สตร๊อเบริ สตรอเบอร์รี่

ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ a-z จำนวน 68 ชนิด

รวมชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษทั้งของไทยและของต่างประเทศเกือบๆ 70 ชนิดเลยทีเดียว ไม่จำเป็นต้องจดจำหมดทุกอันนะครับ เอาแค่ที่สำคัญๆก็พอ ก็อันที่เรารู้จักนั่นแหละครับ เนื่องจากว่าเป็นผลไม้ต่างประเทศ ดังนั้นบางคำก็เรียกทับศัพท์ไปเลยแล้วกัน อยากรู้ว่าหน้าตาของผลไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างไรก้ค้นได้จาก google นะครับ

ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ a-z

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
apple แอพเพิล แอปเปิ้ล
apricot เอ๊พริค็อท เอพริคอต
avocado แอฝเวอะค๊าโด อะโวคาโด
banana แบน๊านะ กล้วย
bilberry บิ๊ลเบอะริ บิลเบอร์รี่
blackcurrant แบล็คเคอะเรินท แบล็คเคอแรนท์
blueberry บลู๊เบอะริ บลูเบอร์รี่
breadfruit เบร็ดฟรุทฺ สาเก
cantaloupe แค็นเทอะลูป แคนตาลูป
cherimoya เช๊อริโมยะ น้อยหน่า
cherry เช๊ะรี เชอรี่
Chinese pear ไชนี๊ส แพ สาลี่
cloudberry คล๊าวเบะริ คลาวด์เบอร์รี่
coconut โค๊โคนัท มะพร้าว
cranberry แคร๊นเบะริ แครนเบอร์รี่
custard apple คั๊สเติด แอ๊พเพิล น้อยหน่า
date palm เดท พาม อินทผาลัม
dragon fruit แดร๊เกิน ฟรูท แก้วมังกร
durian ดู๊เรียน ทุเรียน
elderberry เอ็ลเดอะเบะริ เอ็ลเดอร์เบอร์รี่
fig ฟิก มะเดื่อ
grape เกรพ องุ่น
grapefruit เกร๊พฟรูท เกรปฟรุต
guava กว๊าวะ ฝรั่ง
jackfruit แจ็คฟรูท ขนุน
jambul แจ๊มบุล ลูกหว้า
juniper berry จู๊นิเพอะ เบ๊ะริ จูนิเปอร์เบอร์รี่
jujube จู๊จูบ พุทรา
kiwi คี๊วี กีวี
kumquat คั๊มคว็อท ส้มจี๊ด
langsat แล๊งเซิท ลางสาด
longan ล๊องเกิน ลำไย
lychee ลีชชี ลิ้นจี่
mango แม๊งโก มะม่วง
mangosteen แมงโกสตีน มังคุด
marian plum แม๊เรียน พลัม มะปราง
melon เม๊ลเลิน เมลอน
miracle fruit มิ๊ระเคิล ฟรูท ลูกมหัศจรรย์
mulberry มั๊ลเบอะริ ลูกหม่อน
nectarine เน็คเทอะรีน เนคทารีน
olive อ๊อลิฝ มะกอก
orange ออเรนจฺ ส้ม
papaya พาพายา มะละกอ
passionfruit แพ๊เชิ่นฟรุทฺ เสาวรส
peach พีชฺ ลูกท้อ
pear แพ ลูกแพร์
persimmon เพอะซิ๊มเมิน ลูกพลับ
pineapple ไพ๊แนพเพิล สัปะรด
plum พลัม ลูกพลัม
pomegranate พ็อมมิแกรนิท ทับทิม
pomelo พ๊อมิโล ส้มโอ
quince ควินซ ควินซ์
raspberry แรสเบอรี ราสเบอรี
rambutan แร๊มบุเทิน เงาะ
redcurrant เร๊ดเคอะเรินท เรดเคอร์แรนท์
rose apple โรส แอพเพิล ชมพู่
salak แซ๊เลิค สละ
santol แซ๊นเทิล กระท้อน
sapodilla plum ซะโพดิลลา พลัม ละมุด
satsuma แซ็ทซูมะ ส้มซัทสึมะ
southern langsat ซัทเธิน แล๊งเซิท ลองกอง
star fruit สตา ฟรุท มะเฟือง
star gooseberry สตา กูซฺเบอรี มะยม
strawberry สตร๊อเบอรี สตรอเบอรี่
sweet potato สวีท โพเทโท มันเทศ
tamarilo แท็มมะริ๊ลโล ทามาริโล
tamarind แท็มมะรินด มะขาม
yuzu ยู๊สู ยูซุ

คำศัพท์ผักผลไม้ภาษาอังกฤษ ระดับนักเรียนประถมศึกษา

คำศัพท์ผักผลไม้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาครับ นำมาจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้เบื้องต้น จำนวน 25 คำ

1 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
2 banana บะน๊านะ กล้วย
3 bean บีน ถั่ว
4 cabbage แค๊บบิจ กะหล่ำ
5 carrot แค๊เริท หัวผักกาด
6 chilli ชิ๊ลลิ พริก
7 coconut โค๊คะเนิท มะพร้าว
8 cucumber คิ๊วคัมเบอะ แตงกวา
9 durian ดั๊วเรียน ทุเรียน
10 egg plant เอก แพล๊นท มะเขือ
11 garlic ก๊าลิค กระเทียม
12 lemon เล็มเมิน มะนาว
13 lettuce เล็ททิส ผักกาดหอม
14 long bean ลองบีน ถั่วฝักยาว
15 mango แม๊งโก มะม่วง
16 mangosteen แม๊งโกสตีน มังคุด
17 onion อั๊นเนียน หอม
18 orange อ๊อรินจ ส้ม
19 papaya พะไพ๊ยะ มะละกอ
20 pineapple พายแน๊พเพิล สัปปะรด
21 potato พะเท๊โท มันฝรั่ง
22 rose apple โรส แอ๊พเพิล ชมพู่
23 sugar apple ชู๊เกอะ แอ๊พเพิล น้อยหน่า
24 tomato ทะเม๊โท มะเขือเทศ
25 vegetable เว็จทะเบิล ผัก

คำแนะนำ

ถ้าผลไม้ด้านบนมันเยอะไป ลองไปศึกษาคำศัพท์พื้นฐานก่อนก็ได้ครับ

ผลไม้ภาษาอังกฤษก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียว แต่เราเลือกจำเอาที่เรารู้จักก็ได้ ศัพท์ผลไม้ชนิดใดที่เราไม่ค้นเลยก็ไม่ต้องจดจำก็ได้ครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 687

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ a-z กว่า 60 ชนิด พร้อมคำอ่าน คำแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *