พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทย เทียบกันอย่างนี้นะครับ

พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทยต่อไปนี้ เป็นการเทียบเคียงเพื่อนำมาเขียนคำกำกับการอ่านให้กับผู้ที่อ่านไม่ออก ให้สามารถพอที่จะสะกดภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าจะอ่านคำศัพท์ให้เป๊ะเลยเนี่ย ต้องไปดูคำอ่านที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงนะครับ เรียกว่า Phonetic Symbols

พยัญชนะภาษาอังกฤษ

พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทย

b ตัวบี เทียบเท่ากับ  บ  เช่น bat – แบ็ท cab – แค็บ
c ตัวซี เทียบเท่ากับ ค, ซ  เช่น cow – คาว  cent – เซ็นท
d ตัว ดี เทียบเท่ากับ ด     เช่น  dad – แดด
f ตัวเอฟ เทียบเท่ากับ ฟ   เช่น     five – ไฟฝ wife- ไวฟ
g ตัวจี เทียบเท่ากับ ก,จ   เช่น    go – โก big – บิก  giraffe จิร๊าฟ

h ตัวเอช เทียบเท่ากับ ฮ     เช่น  house – เฮาส์
j ตัว เจ เทียบเท่ากับ จ เช่น      jam – แจม
k ตัวเค เทียบเท่ากับ ค เช่น kite -ไคท
l ตัว เอ็ล เทียบเท่า  ล เช่น light – ไลท bill – บิล
m ตัว เอ็ม เทียบเท่ากับ ม   เช่น my – มาย  come – คัม

n ตัว เอ็น เทียบเท่ากับ น  เช่น no – โน on – ออน
p ตัวพี เทียบเท่ากับ พ  เช่น  pet – เพ็ท lip – ลิพ
q ตัว คิว มักมาคู่กับ qu เทียบเท่ากับ คว  เช่น queen – ควีน
r ตัวอา เทียบเท่ากับ ร      เช่น  rice ไรซ
s ตัวเอส เทียบเท่ากับ ซ, ส  เช่น sun – ซัน best – เบสทึ

t ตัวที เทียบเท่ากับ ท    เช่น tame – เทม
v ตัว เทียบเท่ากับ ว     เช่น  vim – วิม *
w ตัวดับเบิ้ลยู เทียบเท่ากับ ว       เช่น  win – วิน
x ตัวเอ็กซ์ เทียบเท่ากับ  ซ, กซ       xylophone -ไซ๊ละโฟน box – บ๊อกซ
y ตัววาย เทียบเท่ากับ ย       เช่น yes – เย็ส
z ตัว เซ็ด เทียบเท่ากับ ซ , ส   เช่น ซู *

* ตัว v กับ ตัว z ออกเสียงไม่เหมือนกับไทยนะครับ อยากรู้ลองค้นหาฝรั่งเขาออกเสียงดูนะครับ เรื่อง pronunciation

นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะที่มาเป็นแพ็คคู่อีกด้วย มีอะไรบ้างไปดูกัน

ch = ช   เช่น    chin – ชิน church – เชิช
ck = ค เช่น black – แบล็ค
kn = น   เช่น    know – โน
ng = ง    เช่น   sing – ซิง
nk =งค   เช่น sink – ซิงค
ph  = ฟ  เช่น phone – โฟน
sh =ช    เช่น   shower – ช๊าวเวอะ
th =ธ, ด  เช่น   thin – ธิน that – แด็ท
wh  = ว, ฮ    เช่น what – ว็อท  where – แว

เนื้อหาที่คล้ายกัน >> สระภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *