ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับสนทนาที่โต๊ะอาหาร ใช้สำนวน วลี หรือประโยคอะไรบ้าง

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาที่โต๊ะอาหารมีอยู่หลายสำนวนที่ควรเรียนรู้ เช่น ตักข้าวให้หน่อย เอาข้าวอีกไหม อาหารอร่อยไหม่ กินข้าวให้หมดจานนะ อิ่มหรือยัง เป็นต้น

มาดูประโยคหรือสำนวนที่ควรรู้จักกันเลยครับ จะได้ฟุดฟิดฟอไฟกับลูกๆได้ในยามทานข้าว จะขอแปลจากประโยคภาษาอังกฤษให้ก่อนครับ แล้วในวงเล็บคือประโยคที่เราๆท่านๆพูดกันจริงๆ

ภาษาอังกฤษที่โต๊ะอาหาร

ประโยคสำหรับสนทนาที่โต๊ะอาหาร

บอกให้คนอื่นตักข้าวให้

Would you please give me a scoop of rice?
วุด ยู พลีส กิฝ มี อะ สกูพ ออฟ ไรซ
กรุณา ตัก ข้าว ให้ ฉัน (หนัก) สัก ทัพพีหนึ่ง (ตักข้าวให้หน่อย)

บอกให้คนอื่นแถมข้าวอีก

May I have some more rice, please?
เม ไอ แฮฝ ซัม มอ ไรซ พลีส
ขอ ข้าว ให้ฉัน อีกหน่อย ได้โปรด (แถมข้าวให้หน่อยครับ)

 ถามว่าเอาข้าวอีกไหม
Would you like some more rice?
วุด ยู ไลค ซัม มอ ไรซ
คุณ ต้องการ ข้าว อีกไหม (เอาข้าวอีกไหม)

Would you like another scoop?
คุณ ต้องการ อีก หนึ่ง ทัพพี ไหม (แถมอีกสักทัพพีไหม)

ต้องการบอกว่าพอแล้ว อย่าตักเยอะ

That’s enough. Thank you.
แด็ทส อินั๊ฟ แธ๊งคิว
นั่นคือพอ ขอบคุณ (พอแล้ว ขอบคุณ)

ต้องการบอกลูกๆให้กินให้หมด อย่าให้เหลือ
Finish it up.
ฟิ๊นนิช อิท อัพ
กิน มัน ให้หมด (กินให้หมด)

Finish your rice.
ฟิ๊นนิช ยัว ไรซ
กิน ข้าว ให้หมด

ถามตอบว่าอาหารอร่อยไหม
How’s the food?
ฮาวส เดอะ ฟูด
อาหารเป็นอย่างไร (อาหารอร่อยไหม)
Delicious.
ดิลิ๊เชิส (อร่อย)

Yummy.
ยั๊มมิ (อร่อย)

ถามว่าอิ่มหรือยัง
Are you full?
อา ยู ฟุ๊ล
คุณ อิ่ม หรือยัง

จดจำเอาไปใช้กันนะครับ เอาไว้สนทนากับลูกๆหลานๆ เวลาทานข้าว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 22

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *