skip to Main Content

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง-state enterprises

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง (state enterprises) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

รัฐวิสาหกิจภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (ธสน.)
Government Fiscal Management Information System (GFMIS) – หน่วยงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
Government Housing Bank – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
Government Savings Bank – ธนาคารออมสิน
Krung Thai Bank Public Company Ltd. – ธนาคารกรุงไทย
Liquor Distillery Organization – องค์การสุรา
Playing Card Factory – โรงงานไพ่
Thailand Tobacco Monopoly – โรงงานยาสูบ
The Government Lottery Office – สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *