รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี วงกลม ทรงกลม…

รูปทรงเรขาคณิตที่พวกเรารู้จักกันดีได้แก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี วงกลม สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน… น่าจะประมาณนี้ ซี่งเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตที่ได้ร่ำเรียนมาในรายวิชาคณิตศาตร์ แต่รู้ไหมว่ายังมีรูปร่างและรูปทรงอีกมากมายที่เราอาจจะไม่รู้จักอยู่เหมือนกันนะ

รูปทรงเรขาคณิตภาษาอังกฤษ

รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ

จริงๆแล้วมันมีเยอะเลยที่เราๆท่านๆอาจไม่รู้จักชื่อเรียกแบบไทยๆของมัน ทั้งที่เราเคยเห็นหน้าตาของมันก็ตามที ดังนั้นวันนี้จึงขอรวบรวมอันอันที่คิดว่าหลายๆคนรู้จักกันดีก็แล้วกันนะครับ

รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน

รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานมีอะไรบ้าง อันนี้เป็นพื้นฐานต้องจดจำกันให้ได้เลย

สามเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า circle (เซ๊อเคิล)

สี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ เรียกว่า rectangle (เร็คแทงเกิล)

วงรี ภาษาอังกฤษ เรียกว่า oval (โอ๊เวิล)

วงกลม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า circle (เซ๊อเคิล)

ทรงกลม ภาษาอังกฤษ เรียกว่า sphere (สเฟีย)

รูปทรงเรขาคณิตทั่วไป

รูปทรงเรขาคณิตต่อไปนี้เราจะรู้จักกันเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพียงแต่ว่าอาจไม่รู้จักชื่อเรียกที่เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง ดังนั้นเรามาศึกษาชื่อเรียกของมันที่เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
Acute triangle เออะคิ๊วท ไทร๊แองเกิล สามเหลี่ยมมุมแหลม
Circle เซ๊อเคิล วงกลม
Cone โคน ทรงกรวย
Cylinder ซิ๊ลินเดอะ ทรงกระบอก
Decagon เด็คคะเกิน สิบเหลี่ยม
Equilateral Triangle อีควิแล็ทเทอะเริล ไทร๊แองเกิล รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
Hexagon เฮ็กเซอะเกิน หกเหลี่ยม
IsoscelesTriangle ไอซ๊อเซอะลีส ไทร๊แองเกิล รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
Kite ไคท สี่เหลี่ยมรูปว่าว
Nonagon น็อนเนอะเกิน เก้าเหลี่ยม
Obtuse triangle อับทิ๊วซ ไทร๊แองเกิล สามเหลี่ยมมุมป้าน
Octagon อ๊อคเทอะเกิน แปดเหลี่ยม
Octagonal Prism อ็อคแท๊เกินเนิล พริ๊เซิม ปริซึมฐานแปดเหลี่ยม
oval โอ๊เวิล วงรี
Parallelogram แพเรอะเร็ลเลอะแกร็ม สี่เหลี่ยมด้านขนาน
Pentagon เพ็นเทอะเกิน ห้าเหลี่ยม
Rectangle เร็คแทงเกิล สี่เหลี่ยมผืนผ้า
Rectangular Prism เร็คแท๊งเกอะเลอะ พริ๊เซิม ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม
Rhombus ร๊อมเบิส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
Right Triangle ไรท ไทร๊แองเกิล สามเหลี่ยมมุมฉาก
Semi-Circle เซ๊ะมิ เซ๊อเคิล ครึ่งวงกลม
Sphere สเฟีย ทรงกลม
Square สแกว๊ สี่เหลี่ยมจัตุรัส
Square Pyramid สแกว๊ พิ๊เรอะมิด พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
Star สตา รูปดาว
Trapezoid  (UK) แทร๊พพิสอยด์ สี่เหลี่ยมคางหมู
Trapezium (US) เทรอะพี๊เซียม สี่เหลี่ยมคางหมู
Triangular Prism ไทรแอ๊งเกอะเลอะ พริ๊เซิม ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
Triangular Pyramid ไทรแอ๊งเกอะเลอะ พี๊เรอะมิด พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

รูปทรงทางเรขาคณิตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้เอามายังไม่หมด ยังมีอีกหลายรูปทรง ซึ่งเอาให้ให้เอกคณิตไปศึกษาต่อแล้วกัน เอกอังกฤษแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 161

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *