การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักการดังนี้

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับ เพราะการนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับ   แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด

1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า…… เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว สิ่งของมีกี่อัน เช่น  two boys (เด็กชายสองคน)  three cats (แมวสามตัว) five cars (รถยนต์ 5 คัน) เป็นต้น

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ เอาไว้บอกลำดับของสิ่งต่างๆ ที่เห็นบ่อยๆคือ วันที่ กับชั้นของตึก ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการนำไปใช้ให้ดูแล้วกัน

การขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษมี 2 แบบนะครับ นั่นคือแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน

แบบอังกฤษ : วัน เดือน ปี แบบอเมริกัน : ปี เดือน วัน
the Fourth of July, 2020 July the Fourth, 2020
4th July 2020 July 4th, 2020
4 July 2020 July 4, 2020
4/3/2020 3/4/2020
4/3/20 3/4/20

วันที่ของไทยเราจะยึดแบบอังกฤษครับ คือ วัน เดือน ปี

ปัญหาในการอ่านวันเดือนปีแบบที่ 4 และ 5 จะสร้างความสับสนได้ เพราะต้องดูให้ดีก่อนว่าเขาเขียนแบบอังกฤษหรือเอมริกัน ส่วนสามแบบแรกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ในการนำไปใช้ แบบที่ 1 นั้น ส่วนมากนำไปเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ และในการ์ดเชิญต่างๆ ปกติเราจะใช้แบบที่สองและสามกันมากกว่า

ส่วนแบบที่ 4 และ 5 จะใช้ในการจดโน๊ต การเขียนบันทึกความจำ การเขียนหาเพื่อนฝูง ซึ่งไม่ต้องเน้นพิธีการอะไรมากมาย

การขียนและอ่านวันที่ภาษาอังกฤษ

ถึงแม้ตอนเขียนจะเขียนสั้นๆ แต่วลาอ่านต้องอ่านเต็มๆนะครับ ขอยกตัวอย่างภาษาไทยก่อน ยกตัวอย่างเช่น

1/11/2560  อ่านว่า   1 พฤศจิกายน สองพันห้าร้อยหกสิบ

ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ถึงแม้จะเขียนสั้นๆ แต่เวลาอ่านต้องอ่านให้เต็ม เช่น

  • January 1st

อ่านว่า แจ๊นยัวริ เดอะ เฟิสท หรือ เดอะ เฟิสท ออฟ แจ๊นยัวริ

  • 2nd February

อ่านว่า เฟ็บรุเออะริ เดอะเซ๊เคินดึ หรือ เดอะ เซ๊เคินดึ ออฟ เฟ็บรุเออะริ

  • 15th March

อ่านว่า มาช เดอะ ฟิฟที๊นธ หรือ เดอะ ฟิฟที๊นธ ออฟ มาช

แต่ภาษาพูด บางทีจะละ เดอะ นะครับ เช่น

  • 15th March อ่านว่า มาช ฟิฟที๊นธ หรือ ฟิฟที๊นธ ออฟ มาช

ตัวอย่างการเขียนวันเกิด

  • I was born on 1st of July, 1999.

อ่านว่า ไอ เวิส บอน ออน เดอะ เฟิสท์ ออฟ จุล๊าย ไน๊นทีน ไน๊ทิ ไนน์

ฉันเกิดวัน(ลำดับ)ที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคม

การนับลำดับที่

  • I live on the third floor.
  • I live on 3rd floor.

ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม

  • The third boy is my brother.

เด็กชายลำดับที่ 3 คือ พี่ชายของฉัน

  • It is my first day here.

มันคือวันที่หนึ่ง (วันแรก) ของผมที่นี่

หมายความว่า ผมมาที่นี่เป็นวันแรก

 

ทีนี้มาดูการนับนะครับว่าเขานับกันอย่างไร ถ้าเขียนเป็นเลขอารบิคต้องมีอักษรสองตัวท้ายพ่วงเข้าไปด้วย และเวลาอ่านให้เติม the นำหน้าด้วยนะครับ เช่น 1st อ่านว่า เดอะ เฟิสท เป็นต้น

 วันที่ภาษาอังกฤษพร้อมตัวย่อ

ถ้าเป็นการนับลำดับที่ให้เปลี่ยนจากวันที่ เป็นลำดับที่นะครับ   เหตุที่เขียนวันที่เพราะส่วนใหญ่เราจะนับวันที่กันเป็นส่วนใหญ่

วันที่/ลำดับที่ ตัวย่อ ตัวเต็ม คำอ่าน
วันที่ 1 1st first เฟิสท
วันที่ 2 2nd second เซ๊เคินดี
วันที่ 3 3rd third เธิด
วันที่ 4 4th fourth ฟอธ
วันที่ 5 5th fifth ฟิฟธ
วันที่ 6 6th sixth ซิกซธ
วันที่ 7 7th seventh เซ็ฝเวินธ
วันที่ 8 8th eighth เอทธ
วันที่ 9 9th ninth ไนนธ
วันที่ 10 10th tenth เท็นธ
วันที่ 11 11th eleventh อิเล็ฝเวินธ
วันที่ 12 12th twelfth เทว็ลฟธ
วันที่ 13 13th thirteenth เธอที๊นธ
วันที่ 14 14th fourteenth ฟอที๊นธ
วันที่ 15 15th fifteenth ฟิฟที๊นธ
วันที่ 16 16th sixteenth ซิกซที๊นธ
วันที่ 16 17th seventeenth เซ็ฝเวินที๊นธ
วันที่ 18 18th eighteenth เอทที๊นธ
วันที่ 19 19th nineteenth ไนนที๊นธ
วันที่ 20 20th twentieth เทว็นทิเอ็ธ
วันที่ 21 21st twenty-first ทเว็นทิเฟิสท
วันที่ 22 22nd twenty-second เทว็นทิเซ๊เคินดึ
วันที่ 23 23rd twenty-third เทว็นทิเธิด
วันที่ 24 24th twenty-fourth เทว็นทิฟอธ
วันที่ 25 25th twenty-fifth เทว็นทิฟิฟธ
วันที่ 26 26th twenty-sixth เทว็นทิซิกซธ
วันที่ 27 27th twenty-seventh เทว็นทิเซ็ฝเวินธ
วันที่ 28 28th twenty-eighth เทว็นทิเอทธ
วันที่ 29 29th twenty-ninth เทว็นทิไนนธ
วันที่ 30 30th thirtieth เธ๊อทิเอ็ธ
วันที่ 31 31st thirty-first เธ๊อทิเฟิสท

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้เอง อย่าสับสนกับจำนวนนับนะครับ เพราะใช้ตัวเลขคนละชุดกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 308

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *