วีดีภาษาภาษาอังกฤษ 1 – บทเกริ่นนำ

1
158

วีดีโอเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บทนำทักทายกันก่อนเข้าสู่บทเรียนจริง

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ