Menu

วีดีโอเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เสื้อผ้า – Clothes

Learn Clothes


วีดีโอเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เสื้อผ้า – Clothes เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นครับ

เรียนรู้แล้ว ลองไปทำการทดสอบ “เกมคำศัพท์ – เสื้อผ้า” ดูกันนนะครับ

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *