สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Where are you from คุณมาจากไหน

0
287

บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Where are you from คุณมาจากไหน ถ่ายทำจริงจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา เป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาง่ายๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน


หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วคุณจะสามารถ

  • ถามตอบเกี่ยวถิ่นกำเนิดของคุณได้
  • ถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่ามาจากประเทศนั้นจริงหรือเปล่าได้
  • ถามตอบชื่อสกุลได้

 

เอามาเฉพาะที่สำคัญๆ นะครับ ไม่ได้เอามาทั้งหมด

Time: 0.18

A: Hi. What’s your name?
ฮ๊าย ว็อทส ยัว เนม
หวัดดี คุณชื่ออะไร

B: Barbara.
บ๊าบะระ
บาบาร่า

A: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

B: I’m from France.
ไอม ฟรอม ฟรานซ
ฉัน มา จาก ฝรั่งเศส

A: You’re from France?
ยัว ฟรอม ฟรานซ

คุณ มา จาก ฝรั่งเศส หรือ
B: Yes.
เย็ส
ใช่

Time: 0.23


A: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

B: Romania.
โรเม๊เนีย
โรมาเนีย

A: Romania?
โรเม๊เนีย
โรมาเนีย หรือ
B: Yeah.
เย๊
ช่าย

Time: 0.28

A: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

B: Uh, we’re from Auckland, New Zealand.
เออ เวีย ฟรอม โอ๊คเลินด นิว ซี๊เลินด
อืม พวกเรา มา จาก โอคแลนด์ นิว ซีแลนด์

Time: 0.50
A: O.K. Good morning!
โอเค กุด ม๊อนิง
สวัสดีตอนเช้า

B: Good morning.
กุด ม๊อนิง
สวัสดีตอนเช้า

A: And what is your name?
ว้อทส ยัว เนม
คุณ ชื่อ อะไร
B: My name is Tracy.
มาย เนม อิส เทร๊ซิ
ฉัน ชื่อ เทรซี่

A: Tracy what?
เทร๊ซิ ว็อท
เทรซี่ อะไร (เทรซี่ นามสกุลอะไร)
B: Ruckland.
รัคเลินด
รัคแลนด์

A: Where are you from, Tracy?
แว อา ยู ฟรอม เทร๊ซิ
คุณ มา จาก ไหน เทรซี่

B: Originally Pennsylvania, but now I’m from Manhattan.
อะริ๊จินัลลิ เพ็นซิลเว๊เนีย บัท นาว ไอม ฟรอม แมนฮั๊ทเทิน
ดังเดิม เพนซิลเวเนีย แต่ ตอนนี้ ฉัน มาจาก แมนฮัตตัน
(เดิมทีเป็นคนเพนซิลเวเนีย แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่แมนฮัตตันแล้ว)

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ