สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 Could you spell that? ช่วยสะกดให้หน่อย

0
352

บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 Could you spell that? ช่วยสะกดให้หน่อย ถ่ายทำจริงจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา เป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาง่ายๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน


หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วคุณจะสามารถ

  • สะกดชื่อตัวเองได้
  • บอกให้คนอื่นสะกดชื่อ

ไม่ขอเอามาทั้งหมดนะครับ เพราะว่าประโยคอันเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา ขอเอามาแค่ที่สำคัญๆ

Time: 1:03
A: And, what is your name?
แอนด ว็อท อิส ยัว เนม
แล้ว คุณ ชื่อ อะไร

B: Maite
ไม๊เตะ
ชื่อไม่เตะ

A: I’m sorry?
ไอม ซอริ๊
ว่าอะไรนะ

B: Maite
ไม๊เตะ
ไม่เตะ

A: Could you spell that?
คุด ยู สเป็ล แด็ท
ช่วยสะกดให้หน่อย

B: M-A-I-T-E
เอ็ม เอ ไอ ที อี

Time: 1:11
A: Okay. What’s your name?
โอเค ว็อทส ยัว เนม
โอเค คุณ ชื่อ อะไร

B: Jay.
เจ
ชื่อเจ

A: Could you spell that?
คุด ยู สเป็ล แด็ท
ช่วยสะกดให้หน่อย

B: J-A-Y
เจ เอ วาย

คำอธิบายเพิ่มเติม

Sorry? หรือ I’m sorry? มีเครื่องหมายคำถาม แปล่วา อะไรนะ  Sorry. มีจุดข้างหลัง แปล่า ขอโทษ หรือ เสียใจ


Could you spell that? จริงๆแล้วแปลว่า ช่วยสะกดอันนั้น (that) ให้หน่อย

คำว่า That หมายถึง สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ ส่วนมาจะเป็นชื่อเฉพาะต่างๆ เช่น ชื่อคน เมือง ถนน ประเทศ เป็นต้น

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ