บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดินทางโดยรถบัสประจำทาง (EP. 31)

0
388

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การโดยสารโดยรถบัสประจำทาง เริ่มจาก ถามหาป้ายจอดรถบัส การถามทาง การถามหมายเลขรถที่จะไปยังจุดหมาย การถามป้ายจอดที่จะลง ลองศึกษาตัวอย่างบทสนทนากันเลย

สนทนาภาษาอังกฤษเดินทางรถบัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดินทางโดยรถบัสประจำทาง

Traveling by Bus:

A: Hey there, I was wondering if you could tell me if there is a bus stop close by.

B: Sure. There is one on the next street over.

A: Okay. What street is it called?

B: Broadway. Just take this next left, go past the bank, and it is right there.

A: Okay. Thanks for your help!

At Bus Stop

A: Hi, do you know what bus number will take me to Denver?

B: Bus four. Way down the other way. You will see the sign for Denver.

A: Okay. I appreciate your help!

On the Bus

A: Hello, is this seat taken?

B: Nope.

A: Cool. Hey, I am looking for a place in Denver called The Musuem of Nature and Science. Do you know where that is? I am just not sure which stop to get off at.

B: Oh yeah, that’s on Colorado Boulevard.  That’s the next stop.

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ