สนทนาภาษาอังกฤษ 5 การแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับผู้ใหญ่

บทสนทนาประจำวันนี้ เสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนๆ หรือผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างสุภาพ และดูดีกว่าการแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกัน

สนทนาภาษาอังกฤษ แนะนำเพื่อนรู้จักผู้ใหญ่

Sam: Hello, Mom!
เฮ็ลโล ม็อม
สวัสดีครับ แม่

Mrs. White: Hi Sam! I can see you brought a friend.
ไฮ แซม! ไอ แคน ซี ยู บรอท อะ เฟรนดึ
หวัดดี แซม แม่ เห็น ลูก พา เพื่อน มาด้วย

Sam: Yes, Mom. This is one of my closest friends, Jane.
Jane, this is my mom, Mrs. White.
เย็ส ม็อม ดิส อิส วัน ออฟ มาย โคลเซ็สท เฟรนดส เจน
เจน ดิส อิส มาย ม็อม มิสซิส ไวท
ใช่ครับ แม่ นี่ คือ หนึ่ง ใน เพื่อน ที่สนิทที่สุด ของ ผม ชื่อ เจน
เจน นี่ คือ แม่ ของผม ชื่อ คุณนาย ไวท์

Jane: I am pleased to meet you, Mrs. White.
ไอ แอม พลีสดึ ทุ มีท ยู ทู มิสซิส ไวท
ฉัน รู้สึกยินดี ที่ได้ พบ ท่าน คุณนาย ไวท์

Mrs. White: I am pleased to meet you too, Jane.
ไอ แอม พลีสดึ ทุ มีท ยู เจน
ฉัน รู้สึกยินดี ที่ได้ พบ เธอ เช่นกัน เจน

advertisement

     

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *