สนทนาภาษาอังกษ 24 การเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก

0
546

บทสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ ว่าด้วยเรื่องของการเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก ซึ่งในที่นี้มีค่าเครื่องดื่มจากมินิบาร์ในห้องพักบวกเพิ่มขึ้นมาด้วย ของบางอย่างในมินิบาร์จะไม่คิดราคา ซึ่งจะเป็นน้ำดื่มที่ทางโรงแรมจัดให้ ส่วนอย่างอื่นจะคิดราคาเพิ่มทั้งหมด
สนทนาภาษาอังกฤษ เช็คอินเข้าพักโรงแรม

Receptionist: Good morning, sir. Can I help you?
กุด ม๊อนิง เซอ แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊
อรุณสวัสค่ะ มีอะไร ให้ ฉัน ช่วย ไหม

Guest: Good moring. I’d like to check out, please.
กุด ม๊อนิง ไอด ไลค ทุ เช็ค เอ๊าท พลีส
อรุณสวัสดิ์ ผม ต้องการ เช็คเอ้าท์ ครับ

Receptionist: What’s your room number?
ว็อทส ยัว รูม นั๊มเบอะ
หมายเลข ห้อง ของคุณ คือ อะไร

Guest: Room 223.
รูม ทู เทว็นทิ ธรี
ห้อง 223.

Receptionist. Have you consumed anything from our mini-bar?
แฮฝ ยู เคินซู๊มด เอ็นนิธิง ฟรอม เอ๊าเวอะ มินิ บ๊า
คุณ ได้ ดื่ม สิ่งใดๆ จาก มินิ บาร์ ของเรา หรือเปล่า

Guest: Yes, two cans of beer and five bottles of water.
เย็ส ทู แคนส ออฟ เบีย แอนด ไฟฝ บ๊อทเทิลส ออฟ ว๊อเทอะ
ครับ เบียร์ สอง กระป๋อง และ น้ำ ห้า ขวด

Receptionist: So the total comes to 3,200 baht.
โซ เดอะ โท๊เทิล คัมส ทู ธรี เธ๊าเซินด แอนด ทู ฮั๊นเดริด บาท
งั้น ทั้งหมด อยู่ที่ 3,200 บาท

Guest: Here’s my credit card.
เฮียส มาย เคร๊ดิท คาด
นี คือ บัตร เครดิต ของผม

Receptionist: How was your stay?
ฮาว เวิส ยัว สเต
การ พักค้างคืน ของคุณ เป็น อย่างไรบ้าง

Guest: It wast great.
อิท เวิส เกรท
มัน เยี่ยม มาก

Receptionist: I’m glad you liked it. Would you sign your name here for me?
ไอม แกลด ยู ไลคท อิท วุด ยู ไซน ยัว เนม เฮีย ฟอ มี
ฉัน ดีใจ ที่คุณ ชอบ มัน ช่วย เซ็น ชื่อ ของคุณ ตรงนี้ ให้ฉัน หน่อย

Guest: Sure.
ชัว
ได้ครับ

Receptionist: Here is your receipt. Thank you for staying with us. Have a good day.
เฮีย อิส ยัว รีซี๊ท แธ็งคิว ฟอ สเต๊ยิง วิธ อัส แฮฝ อะ กุด เด
นี่่ คือ ใบเสร็จ ของคุณ ขอบคุณ ที่ พักค้างคืน กับ เรา ขอให้ เป็น วัน ที่ดี

Guest: Thank you. You too.
แธงคิว ยู ทู
ขอบคุณ คุณก็เช่นกัน

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ