skip to Main Content

สบายดี ขอบคุณ Fine, thank you. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ ” Fine, thank you.” อ่านว่า ไฟน แธงคิว แปลว่า สบายดี ขอบคุณ เอาไว้ตอบรับเมื่อใครถามว่าเราสบายดีไหม

Fine, thank you. ฉบับเต็มๆคือ I’m fine, thank you. (ไอม ไฟน แธงคิว) ฉันสบายดี ขอบคุณ

นอกจากนี้แล้วยังมีสำนวนอื่นๆอีกเช่น

I’m OK. ไอม โอเค

I’m good. ไอม กุด

I’m great. ไอม เกรท

ตัวอย่างด้านบน ล้วนแปลว่า ฉันสบายดี เลือกใช้อันไหนก็ได้ ตามถนัด

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *