สภาพอากาศ ภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคสนทนาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ

สภาพอากาศ ภาษาอังกฤษ คือ Weather condition  เป็นสภาวะ หรือสภาพของอากาศที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และเป็นหน้าที่ของผู้รายงานข่าวต้องหาข้อมูลในแต่ละที่ว่าสภาพอากาศของสถานที่นั้นๆเป็นอย่างไร

สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

สภาพอากาศ ภาษาอังกฤษ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ สภาพอากาศ ภาษาอังกฤษกันนะครับ เป็นคำพื้นฐานง่ายๆในเบื้องต้น พร้อมประโยคพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ เอาคำศัพท์ง่ายๆไปก่อนนะครับ

1 cloudy เคล๊าดิ มีเมฆมาก
2 cold โคลด หนาว
3 fine ไฟน แจ่มใส
4 foggy ฟ๊อกกิ มีหมอก
5 hot ฮ็อท ร้อน
6 rainy เร๊นนิ มีฝนตก
7 snowy สโน๊วิ มีหิมะตก
8 stormy สต๊อมมิ มีพายุ
9 sunny ซั๊นนิ มีแดดออก
10 windy วิ๊นดิ มีลมพัด

บทสนทนาสภาพอากาศ ภาษาอังกฤษ

A: What’s the weather like today?
ว็อทส เดอ เว็ธเธอะ ไลค ทุเด
สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

B: It’s sunny.
อิทส ซั๊นนิ
มีแดดออก

A: What’s the weather like in Bangkok?
ว็อทส เดอ เว็ธเธอะ ไลค อิน แบ๊งค็อค
สภาพอากาศในกรุงเทพวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

B: It’s rainy.
อิทส เร๊นนิ
มีฝนตก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 100

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *